Вимоги до оформлення наукових тез:

Обсяг – від 4 сторінок; текстовий редактор (процесор) – Microsoft Word; орієнтація – книжкова; поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman; кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.

Назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок – ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; наступний рядок – країна, місто, назва організації, малими буквами, форматування по центру; далі через рядок текст. Вирівнювання тексту – по ширині; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка й підкреслення виключаються; список літератури (Література за правилами бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (не більше 7-8 джерел) друкується після основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело – [8, c.18].

Тези повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату).


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕЗ:

ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Петренко О.І.

Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

[Текст] …. Література:

Тези просимо надсилати до 04 травня 2020 року.
Тези наукових доповідей, оформлені згідно з вимогами, будуть опубліковані до 15 червня 2019 року в офіційному електронному виданні КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (ISSN 2223-4551) за посиланням: Е-видання ЗОІППО.

Вимоги до відправки тез електронною поштою на адресу: nauk.zoippo@gmail.com
1) Тема листа – «прізвище та ініціали автора_тези».
2) Прикріплений файл: тези (ім’я файлу має містити прізвище автора і пояснення: Іванов_тези).