Вітальні слова

Казачук Анатолій Васильович, кандидат філософських наук, в.о. ректора Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).

Гура Тетяна Євгеніївна, доктор психологічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).

Patrícia Castanheira (Кашанейра Патрісія), PhD in Education, Centre for Creativity Play and Learning The LEGO Foundation (Королівство Данія).

Рома Оксана Юріївна, керівниця освітніх ініціатив The LEGO Foundation (Королівство Данія).

Мурзалинова Алма Жикимовна, доктор педагогических наук, профессор, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Казахстан, м. Петропавлівськ).

Литвинова Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Україна, м. Київ).

Голобородько Євдокія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Херсонської академії неперервної освіти (Україна, м. Херсон).

Носкова Маргарита Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка Лабораторії інноваційних педагогічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Україна, Львів).

Озерова Тетяна Ярославівна, експертка з освітніх питань (Україна, м. Запоріжжя).

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Гринченка (Україна, м. Київ).

Кондратець Інна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Гринченка (Україна, м. Київ).

Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Гринченка (Україна, м. Київ).

Літіченко Олена Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Гринченка (Україна, м. Київ).

Шинкар Тетяна Юріївна, викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Гринченка (Україна, м. Київ).

Пленарне обговорення

Аксьонова Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту СРСР, завідувачка кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Нова фізкультура: перезавантаження

Варецька Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Академічна доброчесність: пріоритети розповсюдження й проблеми дотримання.

Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут проблем виховання (Україна, м. Київ). Формування лідерського потенціалу у дітей дошкільного віку.

Голуб Ніна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Термінологічна коректність як ознака методичної компетентності вчителя.

Гура Тетяна Євгеніївна, доктор психологічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід професійного розвитку особистості в умовах пандемії-2020.

Зайцева Лариса Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Особливості організації математичної діяльності дітей дошкільного віку.

Кондратова Людмила Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, ДЗВО Університет менеджменту освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Особливості організації дистанційного навчання в умовах післядипломної освіти.

Корицька Галина Романівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування акмелінгвістичної компетентності вчителя української мови в системі післядипломної педагогічної освіти.

Мельник Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності вчителів Нової української школи.

Мурзалинова Алма Жикимовна, доктор педагогических наук, профессор, Альмагамбетова Лейла Сериковна, кандидат педагогических наук, ФАО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Казахстан, г. Петропавловск).  Стратегия реформирования казахстанского образования в условиях цифровой эпохи.

Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України. Дошкільна зрілість та збереження індивідуальності дитини в умовах освітнього процесу.

Подмазін Сергій Іванович, доктор філософських наук, доцент, завідувач обласного центру психології та соціології освіти, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інформаційний простір як  чинник формування особистості сучасної молоді.

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Україна, м. Суми). Формування медійного компонента професійної мовно-мовленнєвої компетентності майбутніх учителів: освітні практики.

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри математики і методики її навчання ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (Україна, м. Одеса). Методична система підготовки майбутніх учителів до навчання математики.

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Суми). Вплив COVID-19 на систему післядипломної освіти України.

Бобир Валентина Григорівна, начальник відділу початкової освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України (Україна м. Київ). Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти: самооцінювання освітніх і управлінських процесів.

Іванова Вікторія Вікторівна, виконуюча обов’язки начальника управління Державної служби якості освіти в Запорізькій області (Україна, м. Запоріжжя). Формування системи забезпечення якості освіти. 

Короткова Ліна Ігорівна, кандидат педагогічних наук, директор ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Особливості управління професійною підготовкою майбутніх фахівців в умовах регіонального освітньо-виробничого кластера.