ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Байєр О.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток саморегуляції дошкільників у конструкторсько-будівельній та ігровій діяльності.
 2. Бєлєнька Г.В. Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Формирование у студентов умений работать в команде.
 3. Богданович Н.Г. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №161 «Сніжинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Впровадження ідей української етнопедагогіки на заняттях із зображувальної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку.
 4. Бойко О.Г. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №161 «Сніжинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток художньо-продуктивної компетентності старших дошкільників у театралізованій діяльності.
 5. Вельможко Л.І. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Упровадження ігрового підходу у процесі ознайомлення дошкільників з декоративно-прикладним мистецтвом України.
 6. Вольфсон В.Л. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» (Україна, м. Запоріжжя). Дослідження впливу мовленнєвого середовища на формування мовної особистості та дошкільної зрілості дитини
 7. Гавриш Н.В. Інститут проблем виховання (Україна, м. Київ). Лідер живе в кожному.
 8. Григоренко Г.І., Погрібняк Н.В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми організації предметно-ігрового середовища в закладі дошкільної освіти.
 9. Демченко О.П. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Моделювання культурно-освітнього простору як умова успішного розвитку дитини з проявами обдарованості.
 10. Зайцева Л.І. Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Сучасні підходи до математичної освіти дошкільників.
 11. Золотько О.Ю. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Використання нетрадиційних технік малювання у корекційно-відновлювальній роботі з дітьми із заїканням.
 12. Козарезова Н.Д. ФАО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Зона ближайшего развития и реализация поддержки (scaffolding) в дошкольном образовании.
 13. Колісник О.В. Територіальний відділ освіти Олександрівського району м. Запоріжжя. (Україна, м. Запоріжжя). Формування правової компетентності дітей старшого дошкільного віку в контексті БКДО.
 14. Комінарець Т.В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР (Україна, м. Херсон). Актуальність формальної освіти в умовах реформування.
 15. Кондратець І.В. Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Рефлексивний підхід як ефективний інструмент взаємодії з батьками.
 16. Костюк Н.В. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Вплив співу на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку.
 17. Котелянець Ю.С. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна, м. Кропивницький). Формування творчої активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з усною народною творчістю.
 18. Краснокутська Г.В., Луценко Н.Г. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 247 «Грибочок» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Особливості використання дидактичних ігор у сенсорному розвитку дітей третього року життя.
 19. Кузьменко Н.М. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Лазурний» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Застосування методу проєктів у художній співтворчості дітей, батьків і педагогів.
 20. Кузьміна Л.С. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №144 «Запорожець» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Когнітивно-комунікативний розвиток дітей з особливими освітніми потребами засобами мнемотехніки.
 21. Макаренко Л.В. Маріупольський державний університет (Україна, м. Маріуполь). Естетичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами лялькового театру.
 22. Музика Г.А., Острань Р.Р. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №18 «Дзвіночок», вихователь вищої категорії (Україна, м.Умань). Мнемотехніка як ігрова технологія у навчальній діяльності дітей та простір для розвитку «дошкільної зрілості» дитини.
 23. М’якенька М.М. Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами народної художньої творчості України.
 24. Огневец И.В. ГККП я/с «Ласточка»; Мини-центр «Қарлығаш» при КГУ «СШ №4» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Лэпбук – новое средство обучения в современной педагогике.
 25. Окуненко С.В. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 295 «Червона калина» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Інтегроване заняття з образотворчої діяльності як форма збагачення когнітивного досвіду дошкільників.
 26. Павловська К.П. Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Буратіно» Пологівської міської ради, Запорізької області (Україна, м.Пологи). Новий формат музичних занять для дошкільників з використанням ІКТ технологій.
 27. Піроженко Т.О. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Збереження індивідуальності дитини в умовах освітнього процесу.
 28. Поліщук Т.Г. Дошкільний навчальний заклад «Золота рибка» №13 Енергодарської міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Художньо-продуктивна взаємодія педагогів з батьками у вирішенні проблеми адаптації дитини раннього віку до умов ЗДО.
 29. Половіна О.А. Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Методи та форми організації арт освіти дітей дошкільного віку
 30. Рекункова В.В. Спеціальний дошкільний навчальний заклад № 36 «Дзвіночок» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Розвиток творчих здібностей дошкільників через інтеграцію комунікативної та художньо-продуктивної діяльності
 31. Рязанцева І.І. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування екологічної культури дітей дошкільного віку в процесі творчої роботи з природним матеріалом.
 32. Семенцова О.М. Національний університет «Запорізька політехніка»; Мацюта О.В. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 281 «Журавушка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Особливості ігрової діяльності старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти.
 33. Синицких С.В. ГККП «Ясли-сад « Гулливер» КГУ «Отдел образования акимата г. Петропавловска». (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Формирование ценностного сознания дошкольника в историко-культурном контексте
 34. Скачок С.В. Дошкільний навчальний заклад №13 «Золота рибка» Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами інтеграції художньої праці та анімації.
 35. Сніжко О.Д. Дошкільний навчальний заклад №12 «Посмішка Пізнайки» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні підходи до подолання загального недорозвинення мовлення у дітей середнього дошкільного віку.
 36. Соловйова Л.І. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Набуті цінності у загальній картині дошкільної зрілості дошкільника.
 37. Соха Н.В. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 164 «Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування україномовної комунікативної компетентності дітей передшкільного віку як один з найважливіших чинників.
 38. Токарєва Л.Д. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Психологічні аспекти взаємин дорослих у привласненні ціннісних орієнтирів дітьми дошкільного віку.
 39. Федорчук О.І. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Психолого-педагогічні умови прийняття дитиною соціально значимих цінностей.
 40. Шинкар Т.Ю. Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Методичний супровід дошкільної освіти.
 41. Шиян О.О. Дошкільний навчальний заклад «Веселка» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с.Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області). Компоненти психологічної готовності до навчання дитини в школі у вимірі зрілості дошкільного віку.
 42. Шукина Н.В. КГУ «Антоновская средняя школа», СКО, Айыртауский район (Республика Казахстан, с. Антонівка.) Современная модель образования и развития дошкольной зрелости ребенка
 43. Шульга Л.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Науково-теоретичні засади начатків патріотичного виховання дітей раннього віку: родинні стосунки
 44. Юрченко О.Е. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Готовність педагога ЗДО до взаємодії з родинами вихованців в умовах сучасних змін в освіті.

ВІДЕО-ПРИВІТАННЯ кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту імені Б. Грінченка (Україна, м. Київ)

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної освіти;

Кондратець Інна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти;

Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти;

Літіченко Олена Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри дошкільної освіти;

Шинкар Тетяна Юріївна, викладач кафедри дошкільної освіти.

Виступи спікерів

Шульга Людмила Миколаївна, канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Освітнє середовище ЗДО: крок з минулого в майбутнє

Кузьменко Наталія Степанівна, завідувач ДНЗ (центр розвитку дитини) «Веселка»»Запорізької міської ради Запорізької області. Майбутнє починається сьогодні

Околович Олена Сергіївна, завідувач ДНЗ (ясла-садок) № 144 «Запорожець» Запорізької міської ради Запорізької області. П’ять кроків у майбутнє

Канцедал Наталя Володимирівна, завідувач ДНЗ (ясла — садок) № 100 «Гармонія» Запорізької міської ради Запорізької області. Дитячий садок майбутнього

Скачок Світлана Василівна, керівник гуртка ДНЗ (ясла-садок) №13 «Золота рибка» Енергодарської міської ради Запорізької області, Творча група «Навчально-методичне забезпечення художньо-творчого розвитку дошкільників». Діти змінюють світ на краще

Ганчева Вікторія Володимирівна, інструктор з фізичної культури  ЦРД «Хортицький» Запорізької міської ради Запорізької області. Фізкультура для дошкільної зрілості дитини

Помаранчевий колір

Синій колір

Червоний колір

Переверзєва Олена Миколаївна, вихователь-методист ДНЗ (ясла-садок) №219 «Сонячний зайчик» Запорізької  міської ради Запорізької області. Радісні очі, зацікавлені очі дітей