ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Акчуріна Ю.М., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» (Україна, м.Запоріжжя). Участь педагогів закладу дошкільної освіти у науково-практичних конференціях як сучасна технологія удосконалення професійної компетентності.
 2. Александров В.М., Александрова О.Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Удосконалення віртуальної моделі неперервного навчання в умовах карантину.
 3. Балухтін С. В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 (Україна, м. Мелітополь). Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності в час інформаційно-технологічної революції.
 4. Барліт О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Галантюк Т.О., Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка (Україна, м. Запоріжжя). Кібербулінг як один із сучасних викликів правам дитини в цифровому середовищі.
 5. Безнос О.І., Запорізька дитяча музична школа №5 (Україна, м. Запоріжжя). Особливості педагогічної комунікації в умовах дистанційного навчання.
 6. Бондаренко Л.Г., Херсонський державний університет (Україна, м. Херсон). Співпраця закладів післядипломної педагогічної освіти і закладів вищої освіти як ефективний напрям неперервної підготовки учителя-словесника.
 7. Булатова Б.С., ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Профессиональное развитие педагога малокомплектной школы.
 8. Віннікова І.О., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 (Україна, м. Мелітополь). Упровадження в освітній процес соціально-емоційного та етичного навчання.
 9. Вєрозубова Т.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Віртуальні форми у методичній роботі ОТГ.
 10. Головченко Н.І., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Опанування понять з теорії літератури шляхом міжпредметної взаємодії на уроках української літератури.
 11. Демченко Н.Г., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої (Україна, м. Бердянськ). Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах багатопрофільного закладу позашкільної освіти.
 12. Заменягре О.М., Зінченко К.В., Попенко А.М., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 (Україна, м. Мелітополь). Регіональні (не)конференції у форматі mini-EdCamp  як форма підвищення кваліфікації педагогів (презентація).
 13. Коваленко О.В., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Неперервна освіта як фактор формування мотиваційної готовності до самореалізації майбутніх вихователів дітей дошкільного віку.
 14. Корицький В.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.
 15. Ляшок Л.В., Галацан О.В., Романова О.В., Мелітопольська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 13(Україна, м.Мелітополь). Диверсифікація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти на засадах синергетичного підходу.
 16. Мірошник Л.П., Енергодарська загальноосвітня школа №4(Україна, м. Енергодар). Теорія і практика дистанційного навчання.
 17. Мітягіна С.С., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Самоосвітня діяльність педагога як складова процесу керівництва науково-дослідницькою роботою учнів.
 18. Олійник Ю.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток освітнього середовища.
 19. Романова Л.О., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №9 (Україна, м. Бердянськ). Інноваційні підходи до викладання біології.
 20. Самойлова І.А., Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту (Україна, м. Енергодар). Підвищення професійної компетентності педагогів ЗПО та виклики сьогодення.
 21. Сироватко О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Психологічна профілактика і гігієна особистості в умовах пандемії COVID-19.
 22. Сібіль О.І., Могілевська В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Кейс-технологія як ефективний педагогічний інструмент в освітній діяльності керівника гуртка.
 23. Соколова Е.Т., Дніпровська академія неперервної освіти (Україна, м. Дніпро). Організація інтерактивної взаємодії вчителів географії в умовах дистанційного навчання.
 24. Тонне О.Ш., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Організація самостійної пізнавальної діяльності педагога як запорука його професійного зростання.
 25. Трунова В.А., Одеська академія неперервної освіти (Україна, м.Одеса), Дерлі І.О., Одеська загальноосвітня школа № 62 І-ІІІ ступенів (Україна, м.Одеса). Інновація як засіб прогресивних змін в освіті: теорія і практика.
 26. Усова Н.С., Денисенко Г.М., Акчуріна І.В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» (Україна, м.Запоріжжя). Використання мнемотехніки в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку.
 27. Химинець В.В., Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Ужгород). Інноваційно-компетентнісне спрямування безперервної освіти в контексті ЄВО.
 28. Частухіна С.Д., Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту (Україна, м. Енергодар). Формування ІКТ-компетентності педагога-позашкільника у системі неперервної освіти.
 29. Черненко А.І., Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 (Україна, м. Енергодар). Роль сучасного вчителя в освітній парадигмі Нової української школи.
 30. Шеян М.О., Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Ужгород). Професійний розвиток вчителів в умовах неперервної педагогічної освіти.
 31. Шимянова О.Д., Запорізький багатопрофільний ліцей №62 (Україна, м. Запоріжжя). Система неперервної освіти – освіта майбутнього.
 32. Шкляєва Г.О., Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (Україна, м. Кременчук). Стратегічні завдання сучасної освіти.