ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Агачева Ю.А. Психофізіологічні ознаки стресу в особистості в умовах вимушеної ізоляції (Україна, м. Херсон)
 2. Афанасьєва Т.О. Психологічний супровід педагогічних працівників в умовах пандемії (Україна, м. Запоріжжя)
 3. Бабко Т.М. Науково-методичний супровід процесу запровадження педагогіки партнерства в Новій українській школі (Україна, м. Запоріжжя)
 4. Байдик В.В. Комунікативні навички керівника закладу освіти як запорука ефективного управління (Україна, м. Сєвєродонецьк)
 5. Басиста М.В. Фандрайзингова діяльність – як важлива функція сучасного ефективного керівника закладу дошкільної освіти (Україна, м. Запоріжжя)
 6. Башкова І.В. Партнерство з батьками в Новій українській школі (Україна, с. Балки)
 7. Бєлова А.С. Теоретичні основи застосування проєктного підходу в системі роботи закладу загальної середньої освіти (Україна, м. Дніпрорудне) 
 8. Бодня І.В.  Дистанційні технології навчання: від теорії до практики. Організаційно-методичний аспект (Україна, м. Гуляйполе)
 9. Брезицька Р.В., Мозгова Л.М. Інклюзивна освіта: організаційно-управлінський аспект (Україна, с. Благовіщенка)
 10. Василишена І.П. Шкільна служба порозуміння «Прометей» (Україна, м. Запоріжжя)
 11. Вєрозубов О.Г. Створення ефективної системи управління освітою в ОТГ — вимога часу (Україна, м. Запоріжжя)
 12. Вознюк А.В. Особливості формування психологічної готовності керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах (Україна, м. Суми)
 13. Воробйов Л.М., Невтира О.М., Савіна М.В. Створення системи управління інформаційними потоками закладу загальної середньої освіти засобами хмарного провайдера GOOGLE (Україна, м. Енергодар)
 14. Воробйова О.Д. Управлінський аспект реалізації інклюзивного навчання на ІІ ступені загальноосвітнього навчального закладу (з досвіду роботи Енергодарської ЗОШ № 4) (Україна, м. Енергодар)
 15. Гавришева А.В. Методичний супровід самоосвітньої діяльності педагогів в умовах інформаційно-технологічного суспільства (Україна, м. Запоріжжя)
 16. Ганюкова К.С. Інклюзивна освіта та культура здоров’я суб’єктів освітнього процесу: організаційно-управлінський аспект (Україна, м. Запоріжжя)
 17. Гома В.В. Методичний супровід педагогів у процесі оволодіння новими соціально-професійними ролями (Україна, с. Троїцьке)
 18. Гревцева Є.О. Особливості застосування педагогічними працівниками нових соціально-професійних ролей як важливої складової свого професійного розвитку (Україна, м. Запоріжжя)
 19. Гревцева Є.О. Компетентнісний підхід до формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі (Україна, м. Запоріжжя)
 20. Гусак О.В. Асоціація молодих освітян Запоріжжя: коучинговий підхід до професійного становлення педагогічної молоді (Україна, м. Запоріжжя)
 21. Дмитренко Л.А. Інновації в управлінні закладом як фактор реалізації діяльнісного підходу до навчання та виховання (Україна, м. Енергодар)
 22. Добрянська О.М. До питання психології управління в освітній галузі (Україна, м. Дніпро)
 23. Драєвська С.А. Актуальні аспекти впровадження лего-технології у корекційно-розвиткову роботу практичного психолога з дітьми із порушеннями опорно-рухового апарату (Україна, м. Запоріжжя)
 24. Дулова О.В. Шкільна служба порозуміння: фактори впливу на успішність діяльність. З досвіду роботи (Україна, м. Запоріжжя)
 25. Єременко Т.О. Особливості сучасного освітнього менеджменту (Україна, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Спаське)
 26. Ємельянова Г. В. Імідж: формування іміджу закладу освіти в умовах нової української школи (Україна, м. Запоріжжя)
 27. Жданюк Л.О. Психологічні аспекти ставлення до навчання учнів початкових класів через призму діяльнісного підходу (Україна, м. Полтава)
 28. Журавльова В.П. Психологічні особливості емоційного вигорання вчителів початкових класів (Україна, м. Гуляйполе)
 29. Зеленська О.С. STEM-освіта як засіб формування успішної особистості в умовах Нової української школи (Україна, м. Енергодар)
 30. Карабаєва І.І. Психологічна грамотність та компетентність як значимі структурні компоненти культури особистості (Україна, м. Київ)
 31. Карпова О.І. Неперервна освіта як чинник розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інформаційно-технологічного суспільства (Україна, Запорізька область, Більмацький район, с. Гусарка)
 32. Квасова І.М. Методичний супровід педагогів у процесі оволодіння новими соціально-професійними ролями (Україна, Запорізька обл., с. Біленьке)
 33. Копитін І.В. Місце методологічного мислення в просторі професійної діяльності практичного психолога (Україна, м. Запоріжжя)
 34. Кочкіна І.І. Організаційний механізм створення умов для навчання в закладі загальної середньої освіти дітей з інтелектуальними порушеннями, які мають розлади аутистичного спектру (Україна, м. Запоріжжя)
 35. Кравченко Т.В. Особливості управління закладом освіти в умовах соціальної ізоляції обумовленою пандемією COVID-19 (Україна, м. Запоріжжя)
 36. Майоров В.М. Цифровізація освіти: стратегія, напрямки, шляхи впровадження (Україна, м. Запоріжжя)
 37. Македонська С.І. Мененджмент, як прояв загального в індивідуальному в управлінській діяльності керівника закладу освіти (Україна, м. Приморськ)
 38. Маслова Н.О. Теоретичний аспект інноваційного розвитку закладу освіти як проєктно-орієнтованої організації (Україна, м. Дніпрорудне)
 39. Окружна Т.О., Мельник С.В., Гулакова Л.М. Стратегічні сесії як провідний інструмент організації колективного цілепокладання під час розвитку партнерства педагогічного колективу й батьківської та учнівських громад. З досвіду роботи ліцею № 19 (Україна, м. Мелітополь)
 40. Михайлова Л.М. Управління інноваційною діяльністю закладу освіти (Україна, м. Сєвєродонецьк)
 41. Мозгова Л.М. Методичні аспекти організації навчального процесу в умовах інклюзивного навчання: досвід реалізації (Україна, Запорізька обл., Більмацький район, с. Благовіщенка)
 42. Музика О.М. Роль методичної служби у підготовці вчителів до впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в умовах Нової української школи (Україна, м. Василівка)
 43. Мурзалинова А.Ж., Альмагамбетова Л.С., Уалиева Н.Т. Взаимодействие субъектов повышения квалификации как основа управленческих решений (Казахстан, г. Петропавловск)
 44. Мятович І.В. Управлінські підходи до організації допрофільного та профільного навчання: з досвіду роботи Енергодарського багатопрофільного ліцею (Україна, м. Енергодар)
 45. Ніколенко І.О. Агресивна поведінка учнів та булінг в уявленнях фахівців психологічної служби системи освіти міста Запоріжжя (Україна, м. Запоріжжя)
 46. Нішенко О.В., Крохмаль Н.Б., Аушев С.П., Шокарєва О.Є. Практика використання універсальної моделі навчання учнів з психофізичними порушеннями у спеціальному закладі освіти (Україна, м. Запоріжжя)
 47. Огібалова О.Ю. До проблеми визначення змісту поняття «організаційна культура закладу загальної середньої освіти» (Україна, м. Запоріжжя)
 48. Орловська В.В. Педагогічний коучинг як технологія непервної освіти щодо розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інформаційно-технологічного суспільства (Україна, Запорізька обл., Василівський район, с. Широке)
 49. Отрішко О.О. Дошкільна освіта – простір для розвитку «дошкільної зрілості дитини» (Україна, Запорізька область, Запорізький район, с. Юльївка)
 50. Павелько О.В. Гендерні відмінності, як природна основа досягнення більш високих результатів розвитку особистості (Україна, м. Гуляйполе)
 51. Павленко Т.М. Впровадження міського проєкту «Назустріч порозумінню» (Україна, м. Енергодар)
 52. Панкратова О.Л. Професійна саморегуляція як необхідна складова менеджменту в умовах невизначеності (Україна, м.Запоріжжя)
 53. Попкова Е.І. Сучасні підходи до підготовки консультантів з профорієнтаційної діяльності в Україні та за кордоном (Україна, м. Запоріжжя)
 54. Пудак К.І. Формування фасилітативних умінь сучасного вчителя (Україна, м. Запоріжжя)
 55. Решетняк Ю.Ю., Сежченко І.М. Формування навичок безконфліктного спілкування та підготовка учнів-медіаторів (Україна, м. Енергодар) (стендова доповідь)
 56. Світлична С.Л. Керівник закладу загальної середньої освіти – лідер освітніх змін (Україна, Запорізька область, Михайлівський район, смт Михайлівка)
 57. Сидоренко В.В. Цикл Шухарта-Демінга (PDCA) для організації безперервного професійного розвитку фахівців (Україна, м. Біла Церква)
 58. Слободенюк Л.І. Психологічні основи формування управлінської діяльності керівника сучасного закладу освіти (Україна, м. Херсон)
 59. Соколенко С.Л. Використання інтерактивних мережевих технологій – блогів, як невід’ємного елементу формування професійної компетентності вчителя (Україна, м. Запоріжжя)
 60. Таран І.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні навчальним закладом (Україна, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Ясне)
 61. Турбар Т.В. До проблеми формування маркетингової компетентності викладача (Україна, м. Запоріжжя)
 62. Тюріна О.В., Покуса І.М. Загальношкільний підхід до формування громадянської та соціальної компетентності усіх суб’єктів освітньої діяльності як новий формат менеджменту закладу (Україна, м. Мелітополь)
 63. Тютюненко О.М. Неперервна освіта як чинник розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інформаційно-технологічного суспільства (Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Верхня Криниця)
 64. Фербей О.В. Робота методичної предметної комісії як фактор розвитку професійної компетентності вчителя в умовах неформальної освіти (Україна, м. Запоріжжя)
 65. Чемодурова Ю.М. Психологічні особливості інтернет-комунікації в умовах дистанційного навчання (Україна, м. Запоріжжя)
 66. Чугай Л.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін в інноваційному освітньому середовищі ліцею (Україна, м. Мелітополь)
 67. Шалапан Н.А. Реалізація проєкту «Конструктивний діалог — запорука успіху» (шкільна служба медіації) (Україна, м. Енергодар)
 68. Юдковська В.В. Служба медіації «Крок назустріч миру» (Україна, м. Гуляйполе)
 69. Юрченко І.О. Діяльність Шкільної служби розв’язання конфліктів як один з напрямків діяльності психологічної служби гімназії  (Україна, м. Запоріжжя)

Бобир В.Г. Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти: самооцінювання освітніх і управлінських процесів (Україна м. Київ)

Безкибальна Д.О. Шкільна служба порозуміння «Fire Fox» (Україна, м. Запоріжжя)

Іванова В.В. Формування системи забезпечення якості освіти (Україна, м. Запоріжжя)

Короткова Л.І. Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище моди і стилю" (Україна, м. Запоріжжя)

Кошель Д. Б. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі (Україна, м. Запоріжжя)

Кулініч О.А. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладу професійної освіти: організаційно-управлінський аспект (Україна, м. Запоріжжя)

Романенкова Л.О. Особливості роботи з конфліктами в ЗОГО «Флоренс» (Україна, м. Запоріжжя)

Шахова І.С. Шкільна служба розв'язання конфліктів «Ерідан» (Україна, м. Запоріжжя)