ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Алєксєєва Г.М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ), Кортез Х.І., Заслужений Автономний університет Пуебла (Мексика), Антоненко О.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ), Мельник Т.М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ) Soft skills ВЗО: національний досвід.
 2. Анфілова Г. П., Лавренко С. В., Руденко Л. В., Шегда Г. С. Міжпредметна інтеграція як ефективний шлях підвищення якості природничої освіти (Україна, м. Запоріжжя)
 3. Бабкова О. О. Цифровий дизайн шкільної природничої освіти (Україна, м. Запоріжжя)
 4. Бібік І. В. Природничо-математична освіта в новій українській школі: стан та перспективи розвитку (Україна, с. Розумівка)
 5. Біда Д. Д. Stem-простір сучасної освіти в контексті креативного підходу (Україна, м. Львів)
 6. Васильєва І. В. Організація дослідницької діяльності учнів на уроках математики як засіб формування досвіду продуктивної творчої діяльності (Україна, м. Запоріжжя)
 7. Васильченко Л. В. Стан запровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» у профільну школу закладів освіти Запорізького регіону (Україна, м. Запоріжжя)
 8. Вишняк Н. В. Особливості викладання хімії у класах для дітей із затримкою психічного розвитку в умовах спеціальної школи-інтернату (Україна, м. Запоріжжя)
 9. Волкова Л. Л. Інтеграція навчальних дисциплін у системі шкільного курсу природничих наук (Україна, м. Енергодар)
 10. Вороненко Т. І. Реалізація задач нової української школи під час викладання хімії (Україна, м. Київ)
 11. Гаєвець Я.С. Задачний матеріал у курсі математики нової української школи (Україна, м. Одеса)
 12. Гарачук Т. В. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» (Україна, м. Одеса)
 13. Гаращенко А. П. Впровадження нових інформаційних технологій та формування ключових компетентностей на уроках математики в умовах сучасної модернізації освіти (Україна, м. Оріхів)
 14. Гасинець Я. С. (Україна, м. Скадовськ), Староста В. І. (Україна, м. Ужгород) Діагностика деяких комунікативних якостей майбутніх учителів біології у процесі вивчення курсу «основи педагогічної майстерності» 
 15. Глазунов М. М. (Україна, м. Скадовськ), Чухненко П. С. (Україна, м. Чернівці) Методичні орієнтири щодо викладання теми «Основні класи неорганічних сполук»
 16. Горбатюк Л.В., Овсянніков О.С., Кравченко Н.В.  Дистанційне навчання в умовах карантину (Україна, м. Бердянськ)
 17. Гребінь С. М., Коляда В. І. Проблема співвідношення знання та практичної діяльності школярів в українській системі освіти: методологічний аспект (Україна, м. Запоріжжя)
 18. Грицaнюк Д. Г. Впрoвaджeння дистaнційнoгo нaвчaння з мaтeмaтики в шкoлі: дoсвід і пeрспeктиви (Укрaїнa, м. Мeлітoпoль)
 19. Гуменюк В. В. Неперервна освіта як чинник розвитку професійної компетентності керівників ззсо в умовах інформаційно-технологічного суспільства (Україна, м. Хмельницький)
 20. Гусєва Н. М. Реалізація діяльнісного підходу на уроках біології з метою формування компетентності особистості (Україна, м. Запоріжжя)
 21. Дехтяренко С. Г. (Україна, м. Запоріжжя), Назаренко Н.С. (Україна, смт. Кушугум), Сиц Н.В. (Україна, м. Вільнянськ) Педагогічні технології –засіб підвищення якості освіти в контексті нової української школи
 22. Дехтяренко С. Г. (Україна, м. Запоріжжя), Жандарова Л. Б. (Україна, м. Токмак), Скворцова Л. О. (Україна, м. Токмак) Діяльнісний підхід в освітньому процесі  
 23. Дехтяренко С. Г. (Україна, м. Запоріжжя), Бокоч Л. Б.(Україна, м. Бердянськ), Куц Н. І. (Україна, м. Бердянськ) Дистанційне навчання з хімії в школі: реалії сьогодення  
 24. Дехтяренко С. Г. (Україна, м. Запоріжжя), Ясінська Н.В. (Україна, м. Енергодар) Формування предметних компетентностей з хімії засобами інтеграції основних  компонентів загальної середньої та позашкільної освіти 
 25. Дєнєжкіна А. В., Фролова О. М. Забезпечення ефективної підготовки до ЗНО з біології засобами інноваційних технологій (Україна. м. Запоріжжя)
 26. Дячкова В.Б. Стан математичної освіти в україні та перспективи розвитку метакогнітивних вмінь учнів та студентів коледжу в процесі навчання математики (Україна, м. Запоріжжя) 
 27. Ємельянова Л. С. Веб-ресурс як навчальне середовище для взаємодії вчитель-учень під час дістанційного навчання з біології та хімії (Україна, м. Запоріжжя)
 28. Завгородня Н.Г. Актуальні проблеми формування комунікативної компетентності студентів (Україна, м. Запоріжжя)
 29. Засєкін Д. О. Формувальне оцінювання на уроках фізики (Україна, м. Київ)
 30. Засєкіна Т. М. Новації стандарту базової освіти: природнича галузь (Україна, м. Київ)
 31. Ігнатюк О. В., Десятник К. В. Формування дослідницьких умінь у дітей молодшого шкільного віку (Україна, м. Луцьк)
 32. Карабут Г. А. Дослідницька діяльність учнів на уроках фізики та в позаурочний час(Україна, с. Атманай)
 33. Кільджиєва С. І., Мартиросян О. О. Дидактичні принципи інформаційного освітнього середовища (Україна, с. Ботієве)
 34. Коновал О. А. (Україна, м. Кривий Ріг), Здещиц В. М. (Україна, м. Кривий Ріг), Туркот Т. І. (Україна, м. Херсон) Перспективи індивідуалізації навчання фізики дітей з особливими освітніми потребами в руслі вимог нової української школи  
 35. Коростіянець Т. П. Розвиток творчої активності майбутніх учителів при вивченні курсу «методика навчання математики» (Україна, м. Одеса)
 36. Кремінський Б. Г. (Україна, м. Київ), Колебошин С. В. (Україна, м. Одеса) З досвіду впровадження дистанційного навчання, спрямованого на розвиток інтелектуальних здібностей учнів 
 37. Кукса А. В., Кузьменко В. А. Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хімії та біології шляхом впровадження steam-технологій в освітній процес (Україна, м. Запоріжжя)
 38. Курачанська В. Л. Формування природничих компетентностей учнів початкової школи (Україна, м. Запоріжжя)
 39. Лавренко С. В. Розвиток пізнавальної активності засобами інтерактивного навчання математики (Україна, м. Запоріжжя)
 40. Матвієнко В. Г. Впровадження економічного профілю навчання як основного ресурсу сучасної економічної освіти (Україна, м. Мелітополь)
 41. Мойсюк Ю. В. Природничо-математична освіта в умовах нової української школи: стан та перспективи розвитку (Україна, м. Запоріжжя)
 42. Наумчук І. А. Sтem-підхід у контексті розвитку інтелектуального потенціалу вихованців гуртків науково-дослідницького напряму (Україна, м.Хмельницький)
 43. Онищук А. Д. Професійна мобільність вчителя математики як один із шляхів успішної соціалізації учнів (Україна, м. Енергодар)
 44. Перетятько В. В., Рудченко В. А. Кооперативне навчання неорганічної хімії (Україна, м. Запоріжжя)
 45. Полюга С. І. Природничі обчислення, або алгоритми, що натхненні природою (Україна, м. Запоріжжя)
 46. Романишин Р. Я. Обчислювальна діяльність молодших школярів за трьома типами навчання: психологічний аспект (Україна, м. Івано-Франківськ)
 47. Сабиева К. У., Медведева О. М. Специфика планирования урока в рамках обновленного содержания учебных программ среднего образования (Казахстан, г. Петропавловск)
 48. Савіч І. О. Екологічна освіта та виховання в закладах загальної середньої освіти запорізької області (Україна, м. Запоріжжя)
 49. Саржевська Л.Е., Саржевський А.С. Значення внутрішньопредметної інтеграції в процесі вивчення офтальмології (Україна, м. Запоріжжя)
 50. Саржевський С.Н. Психологічні складові ефективного впровадження інноваційних технологій в післядипломній медичній (Україна, м. Запоріжжя)
 51. Сінченко О. С., Сінченко Т. В. Три в одному: ПРО ВАГУ, СОН, ТА ЇЖУ (Україна, м. Запоріжжя)
 52. Стрижак М. М. Роль географії , як складової природничо-математичної освіти, у забезпеченні реалізації реформи Нової української школи (Україна, м. Запоріжжя)
 53. Тишковець М. Д. Проблеми оцінювання педагогічної діяльності учителів (Україна, м. Київ)
 54. Фідрік О. І. Перспективно-випереджаюче навчання на уроках математики (Україна, м. Запоріжжя)
 55. Фролов Д. О. Світовий досвід дистaнційної природничої освіти в умовaх пaндемії короновірусної інфекції (Укрaїнa, м. Зaпоріжжя)
 56. Фролов Д. О. Використання глобалиних гіс-систем для створення завданя на уроках природничих дисциплін (Укрaїнa, м. Зaпоріжжя)
 57. Цибульська Т.Є., Поплавська І.О. Формування клінічного мислення у студентів медичного вузу (Україна, м. Запоріжжя)
 58. Чижевський Б. Г. Проблеми вивчення природничо-математичних предметів у загальноосвітніх закладах освіти України! (Україна, м. Київ)
 59. Чухненко П. С. (Україна, м. Чернівці), Глазунов М. М. (Україна, м. Скадовськ) Сучасний погляд на типологію уроків та формулювання мети уроку відповідно до компетентнісного підходу 
 60. Шарабарова С. С. Формування й розвиток самоосвітньої та інформаційно-цифрової компетентностей в учнів на уроках біології засобами інформаційно-комунікаційних технологій (Ураїна, м. Енергодар)
 61. Шевченко В. Л. Аналіз наукових публікацій у контексті формування національного інформаційного освітнього простіру за фаховим спрямуванням (Україна, м. Київ)
 62. Шевченко Т.М. Проектно-дослідницька діяльність «Статистика та її методи у нашому житті» (Україна, смт. Балабине)
 63. Шпуганич І.Г. Організація інтерактивних заходів з метою підвищення ефективності позааудиторної роботи студентів Економіко-правничого коледжу на прикладі судових процесів (Україна, м.Заоріжжя)