ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Андрющенко О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Особливості професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах Нової української школи.
 2. Бабовал Н.Р., Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Тернопіль). Розвиток професійної компетентності педагога в контексті Нової української школи.
 3. Барда С.І., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Україна, м.Полтава). Синергія учителя й учня в освітньому процесі початкової школи як результат якісної професійної підготовки.
 4. Брилиста Н.В., Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м.Енергодар). Інформаційно-комунікаційні технології як засіб творчого самовираження молодших школярів на уроках інформатики
 5. Варецька О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Академічна доброчесність: пріоритети розповсюдження й проблеми дотримання.
 6. Вашуленко О.В., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Актуальні проблеми наступності в дидактиці початкової школи.
 7. Вілюра Ю.А., Десятник К.В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м.Луцьк). Особливості інноваційної педагогічної діяльності вчителя Нової української школи.
 8. Власенко Н.О., Павленко Ю.Г., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Україна, м.Полтава). Ранкові зустрічі: налагодження конструктивної міжособистісної взаємодії в початковій школі.
 9. Гуркова Т.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Формування професійної компетентності вчителя початкової школи: інтерактивні методи.
 10. Дьоміна Т.М., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м.Бердянськ), Формування пізнавальної діяльності молодших школярів засобами технології проблемного навчання.
 11. Желтухіна Г.М., Комунальний заклад «Рубіжанська обласна спеціальна школа «Кришталик» (Україна, м.Рубіжне). Індивідуалізація освітнього процесу як врахування індивідуальних особливостей кожної дитини. (презентація)
 12. Каткова Л.Є., Притула І.М., комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м.Гуляйполе). Акмеологічний підхід до системи професійного зростання вчителів початкової класів у контексті Нової української школи.
 13. Коваль Л.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м.Бердянськ). Домінантність педагогіки партнерства в параметрах професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
 14. Корольова Л.М., Хортицька національна академія (Україна, м.Запоріжжя). Стратегія дослідження готовності майбутніх учителів Нової української школи до розвитку креативних здібностей учнів.
 15. Ласкова Н.О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м.Енергодар), Рашкевич І.А., Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м.Енергодар). Проектна діяльність молодших школярів на уроках інформатики як фактор формування життєвих компетентностей.
 16. Лосєва О.Ю. Мелітопольська загальноосвітня школа І ступеня №3 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м.Мелітополь). Інтернет-ресурси для навчання англійської мови в початковій школі.
 17. Мартиненко В.О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Підготовка вчителя до розвитку читацької діяльності молодших школярів: сучасний контекст.
 18. Мельник О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Тренінг як ефективна форма розвитку професійної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти.
 19. Мельник О. М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності вчителів Нової української школи. (відео-виступ)
 20. Мостова Т.О., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Психологічні особливості професійної діяльності учителя початкової школи в сучасних умовах освіти.

 21. Нікулочкіна О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). До проблеми дистанційного навчання вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти.

 22. Онопрієнко О.В., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Застосування таксономії навчальних цілей до контрольно-оцінювальної діяльності вчителя й учнів.
 23. Петрик О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). До проблеми збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів.
 24. Покрова С.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Проєктні технології як засіб розвитку професійної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної освіти.
 25. Пометун О.І., Ремех Т.О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Розвиток критичного мислення учнів як завдання вчителя початкової школи.
 26. Слижук О.А., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Медіаграмотність учителів початкової школи у системі їхньої підготовки до викладання мовно-літературної галузі.

 27. Скворцова С. О. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (Україна. м Одеса). Методична система підготовки майбутніх учителів до навчання математики. (відео-виступ)
 28. Тарасова В.А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м.Мелітополь). Компетентнісний підхід в Новій українській школі.
 29. Харькович Г.Р., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Формування загальнолюдських цінностей в учнів початкових класів в умовах НУШ.
 30. Хаустова О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Фасилітаційний режим педагогічного впливу на професійно-творчий розвиток учителів у системі післядипломної педагогічної освіти.
 31. Химинець А.О., Пряшівський університет (Словаччина, м.Пряшів). Особливості формування критичного мислення і творчих здібностей в учнів початкової школи в контексті ЄВО.
 32. Холод М.В., комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Формування та розвиток професійної компетентності учителів початкових класів.
 33. Чумак Т.В., Мелітопольська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №8 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м.Мелітополь). Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами ігрових технологій з використанням програми «Соціально-емоційного та етичного навчання».
 34. Шпичак І.П., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Рівне). Роль тренінгових занять у підвищенні професійної компетентності педагогів в умовах Нової української школи.
 35. Штанько Ю.П., Управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області (Україна, м.Запоріжжя). Сертифікація вчителів початкових класів як одна з умов якісної освіти. (відео-виступ)