ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Авдєєва С. О. Сучасні підходи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (Україна, м. Запоріжжя)
 2. Аксьонова О. П., Ганчева В. В.  Нова фізкультура для малят: методика компетентнісно орієнтованих рухових завдань (Україна, м. Запоріжжя)
 3. Аксьонова О. П. Нова фізкультура: перезавантаження (Україна, м. Запоріжжя)
 4. Аксьонова О. П. Коефіцієнт корисної дії уроку фізичної культури: з досвіду дистанційної освіти (Україна, м. Запоріжжя)
 5. Альохін М. М. Формування культури здоров’я учня початкової ланки приватної школи в умовах тьюторського супроводу (Україна, м. Київ)
 6. Ахметова А. Е. Роль дополнительного образования в развитии детей с особыми образовательными потребностями (Республика Казахстан, г. Петропавловск)
 7. Ашихміна М. М. Формування культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу (Україна, м. Мелітополь) 
 8. Варецька О. В., Волошина Т. А. Школа «Бути батьками» як форма підтримки інклюзивної освіти (Україна, м. Запоріжжя)
 9. Воронська Н.О. Вплив психологічних якостей на розвиток комунікативної компетентності у підлітків в інклюзивних класах (Україна, м. Запоріжжя)
 10. Галян Ю. Л.  Сегрегація, інтеграція, інклюзія – ознаки та відмінності  (Україна, м. Любомль)
 11. Горбенко І. О. Стратегічні напрямки розвитку і рішення багатьох проблем інклюзивної освіти (Україна, м. Бердянськ)
 12. Грошикова А. В. Современный подход к проблеме изучения аутистических расстройств детей дошкольного возраста (Украина, г. Запорожье)
 13. Зайцева С. Б.  Здоров’язберігаючі технології на уроках музичного мистецтва як частина культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу (Україна, м. Мелітополь)
 14. Ковальова О. Е. Розвиток оптико-просторових уявлень у дітей з особливостями мовленнєвого розвитку в умовах неперервного освітнього процесу (Україна, м. Запоріжжя)
 15. Ковка О. В. Організація взаємодії з батьками в подоланні ЗНМ у дітей старшого дошкільного віку (Україна, м. Вільнянськ)
 16. Колодіна Т. В. Участь Мелітопольського інклюзивно-ресурсного центру в супроводі сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами (Україна, м. Мелітополь)
 17. Копитін І. В. Системо-миследіяльнісний підхід в консультуванні батьків дітей з особливими освітніми потребами (Україна, м. Запоріжжя)
 18. Костюкова Н. Ю., Цурікова І. В. Корекційно-відновлювальна робота з розвитку  фонематичних процесів у дітей дошкільного віку з особливостями мовленнєвого розвитку (Україна, м. Запоріжжя)
 19. Криворучко С. Р., Устименко В. О. Шляхи налагодження ефективної взаємодії «батьки-діти-педагоги» в умовах інклюзивної групи (Україна, м. Енергодар)
 20. Кузнецова Н. В., Остапенко В. В. Вплив елементів педагогічної технології Марії Монтессорі на розвиток дрібної моторики рук дітей із зоровою депривацією в системі інклюзивного навчання (Україна, м. Запоріжжя)
 21. Куліш О. А., Мишковець О. О. Сучасні тенденції розвитку інклюзії у закладах освіти України (Україна, м. Запоріжжя)
 22. Манукян О. А. Організація освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання в період карантину (Україна, м. Сєвєродонецьк)
 23. Мінакова І. В. Профілактика ризикованої поведінки учнів – реалії та перспективи (Україна, м. Запоріжжя)
 24. Озерова Т. Я. Формування життєвих компетентностей дітей з особливими освітніми потребами під час соціальної ізоляції (Україна, м. Запоріжжя)
 25. Околович О. С. Роль психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у дошкільному віці (Україна, м. Запоріжжя)
 26. Пилипенко Я. Р. Значення волонтерської  діяльності в формуванні інклюзивної компетентності майбутніх педагогів (Україна, м. Вінниця)
 27. Півненко Ю. В., Прус С. Г. Компетенісно орієнтовані завдання на уроках основ здоров’я (Україна, м. Запоріжжя)
 28. Пюрко В. Є., Казакова С. М., Забавляєва Т. А. Втілення інтегрованого підходу щодо застосування методів фізичної терапії для пацієнтів з бронхіальною астмою при формуванні здоров’язберігаючої компоненти в освітньому середовищі (Україна, м. Мелітополь)
 29. Радіонова Г. І. Розвиток дрібної моторики як засіб виправлення порушень мовлення у дітей (Україна, с. Новогорівка)
 30. Радченко В. Б. Збереження фізичного та психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти (Україна, м. Запоріжжя)
 31. Ротко О. М. Особистісна готовність майбутніх педагогів як необхідна умова роботи в інклюзивному освітньому просторі (Україна, м. Запоріжжя)
 32. Сежченко І. М. Освітня модель інклюзивного навчання в умовах ЗПО (Україна, м. Енергодар)
 33. Сєркова А. Г. Сексуальна просвіта в школі (Україна, м. Запоріжжя)
 34. Сєркова А. Г., Кумар О. Р. Інтерактивна гра для підлітків «Пригоди Теда» (Україна, м. Запоріжжя)
 35. Сєркова А. Г., Кумар О. Р. «Маршрут безпеки» у Козацькому ліцеї (Україна, м. Запоріжжя)
 36. Скачкова Ю. Г. Використання іграшок в роботі вчителя-логопеда з дітьми дошкільного віку (Україна, м. Молочанськ)
 37. Соколова С. О. Мотиваційна основа мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в умовах інклюзивно-ресурсного центру (Україна, м. Молочанськ)
 38. Соколова С. С.  Музикотерапія як інноваційна технологія неперервної мовної освіти в інклюзивному просторі (Україна, м. Запоріжжя)
 39. Станчевський М. М. Особливості реалізації інклюзивної освіти в рамках фізичної культури (Україна, м. Бердянськ)
 40. Трикін О. І. Комплексна оцінка психофізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами (поради сурдопедагога). Відео ТУТ (Україна, м. Мелітополь)
 41. Успенська В. М. Ставлення педагогів та учнів до предмета «Основи здоров’я» (Україна, м. Суми)
 42. Федоренко М. М. Корекція емоційно-вольової сфери дітей з розладами аутистичного спектру методами арт-терапії (Україна, м. Молочанськ)
 43. Хащивська Т. Л. Розвиток фонетико-фонематичних процесів  у дітей з особливостями мовленнєвого розвитку (Україна, м. Запоріжжя)
 44. Шорш С. Л., Бойко С. В. Експеримент заради змін (Україна, м. Енергодар)
 45. Юдіна О. В. Особливості логопедичної роботи з немовленнєвими дітьми (Україна, м. Херсон)