Вітальні слова

 

Казачук Анатолій, кандидат філософських наук, в.о. ректора Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).

Рома Оксана, керівниця освітніх ініціатив The LEGO Foundation (Королівство Данія).

Мурзалинова Алма, доктор педагогических наук, профессор, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Казахстан, г. Петропавловск).

Зубко Анатолій, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України

Литвинова Світлана, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Україна, м. Київ).

Голобородько Євдокія, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Херсонської академії неперервної освіти (Україна, м. Херсон).

Гавриш Наталія, професор, доктор психологічних наук, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди; головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України

Горошкіна Олена, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук

Пленарне обговорення

 

Аксьонова Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту СРСР, завідувачка кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя)

Тема: Методика визначення інклюзивного ефекту навчальних завдань педагогам на курсах підвищення кваліфікації (на прикладі дистанційної форми навчання).

Афанасьєва Т.О. к.психол.н., доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти та психології;
Бабко Т.М. к.пед.н., доцент; Гревцева Є.О. к.н.держ.упр, доцент;
Кравченко Т.В. к.н.держ.упр, доцент; Попкова Е.І., ст.викладач, методист методичного відділу;
Чемодуров Ю.М. к.психол.н.,
кафедра менеджменту освіти та психології  КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя)

Тема: Освіта майбутнього: нові виклики та вектори змін у менеджменті освіти, психології й педагогіці

Варецька Олена, д.п.н., професор, професор кафедри початкової освіти  Комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти” Запорізької обласної ради

Тема: Стратегії розвитку критичного мислення молодших школярів

Засєкіна Тетяна, доктор педагогічних наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ)

Тема: Неперервність змісту шкільної природничої освіти – запорука формування цілісних знань і вмінь для успішного майбутнього 

Короткова Ліна, кандидат педагогічних наук, директор ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»

Тема: Модель професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах освітньо-виробничого кластера

Корицька Галина, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).

Тема: Розвиток професійної майстерності вчителя української в системі ППО в умовах дистанційного навчання

Кремінський Борис, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю відділу роботи з обдарованою молоддю ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ); Колебошин Сергій (Україна, м. Одеса); Черкаська Людмила, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ).

Тема:  Дистанційне навчання в період карантину з точки зору учнів та їх батьків.

Осипенко Сергій, доктор філософії, директор ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»

Тема: Інноваційні підходи в діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Здобуття освіти за дуальною формою навчання

Піроженко Тамара, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України (Україна, м. Київ).

Тема: Діяльнісна природа активності дошкільника.

Хамутіннікова Галина, Акатова Неллі, Ліра Олена, КЗ «Новогорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області (Україна, смт. Новогорівка Михайлівського району Запорізької області).

Тема: Запровадження педагогіки партнерства як вектор змін в менеджменті освіти, психології та педагогіці Нової української школи.

Пасічник Оксана, вчителька інформатики ліцею Сихівський» Львівської міської ради;

Чернікова Людмила, проректор з навчально-методичної роботи комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Тема: Концептуальні засади нового Державного  стандарту базової середньої освіти

Шевченко Віктор, кандидат військових наук, доцент, професор кафедри авіаційного пошуку і рятування Інституту державного управління в сфері цивільного захисту (Україна, м. Київ).

Тема: Реалії дистанційної освіти в умовах пандемії