Діяльнісний підхід як визначальна умова розвитку компетентності дитини дошкільного віку.


ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Артьомова Л. А. Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №38 «Попелюшка» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Запровадження технології лепбук у формуванні в дошкільників почуття любові до рідного міста.
 2. Атаманчук Н.М. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна, м.Полтава) Поради батькам щодо творчого розвитку дітей дошкільного віку: ресурс арт-практик (стаття)
 3. Байєр О.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особистісна компетентність дошкільника: діяльнісний вимір. (презентація)
 4. Безсонова О. К. Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 67 «Сонячний» загального типу Краматорської міської ради (Україна, Донецька обл., м. Краматорськ). Нові вектори освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі (предметно-практична та технологічна компетентність).
 5. Білик Н., Куртєва Л., Шило І. Дошкільний навчальний заклад № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м.Мелітополь). Програма «Гра з тінню». (презентація)
 6. Бобро Л. В. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна, м. Ніжин). Особливості створення сприятливого емоційно-розвивального простору у закладі дошкільної освіти.
 7. Гавриш Н.В., Рейпольська О.Д. Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ) Освіта дітей раннього і дошкільного віку: проблеми і шляхи розв’язання. (стаття)
 8. Григоренко Г. І., Погрібняк Н. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР  (Україна, м. Запоріжжя). Художня література як засіб збагачення дитячої гри.
 9. Зайченко С.С. Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна, м. Ізмаїл) Теоретичні засади інклюзивної освіти в Україні.
 10. Закітня Г. О.,  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» №5 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м.Енергодар). Квест-гра як форма організації діяльнісного підходу в ЗДО.(презентація)
 11. Конкіна Л. М., Запорізька початкова школа «Світанок» Запорізької міської ради (Україна, м.Запоріжжя). Вплив відео на формування в дошкільників емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.
 12. Кузьменко Н. М., Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Лазурний» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Формування мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку засобами проєктної діяльності.
 13. Кравченко Т.О. Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна, м. Ізмаїл) Теоретичні аспекти «сторітелінгу» як методу навчання в дошкільній освіті.
 14. Левінець Н.В. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Україна) Рухова діяльність — основа формування рухової компетентності дітей дошкільного віку. (стаття)
 15. Ніколенко М.А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Нетрадиційні техніки малювання як спосіб реалізації діяльнісного підходу у формуванні мистецько-творчої компетентності.
 16. Окуненко С. В., Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) №295 «Червона калина» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Опанування нетрадиційних технік зображення у формуванні мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку.
 17. Омел’яненко О. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобом конструктора лего.
 18. Павловська К. П., Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Буратіно» Пологівської міської ради Запорізької області (Україна, м.Пологи). Виховання дітей раннього віку засобами музичного мистецтва: парціальна програма «Малюк за диригентським пультом».
 19. Підопригора С.Є., Куява О.В. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Посмішка Пізнайки» №12 Енергодарської міської ради Запорізької област (Україна, м.Енергодар). Оновлення змісту і форм співпраці з батьками у закладі дошкільної освіти (презентація).
 20. Піроженко Т. О.,  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м.Київ). Діяльнісна природа активності дитини.
 21. Пилєва М.П. Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна, м. Ізмаїл) Теоретичні основи залучення дошкільників до декоративно-ужиткового мистецтва петриківки.
 22. Резниченко Т.М. Позашкiльний навчальний заклад «Центр науково-технiчної творчостi молодi «Полiт» Запорiзької мiської ради Запорiзької областi (Україна, м. ЗапорiжжяСутнiсть та особливостi реалiзацiї дiяльнiсного пiдходу в освiтньому процесi дiтей старшого дошкiльного вiку в позашкiльному навчальному закладі.
 23. Сиротенко О. В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» №5 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м.Енергодар). Веб-ресурс «Технопарк художньо-педагогічних ідей» в освітньому процесі закладу дошкільної освіти: методичний аспект.
 24. Соловйова Л. І., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м.Київ). Розвиток довільної регуляції дій як чинник формування базових компетентностей дошкільника. 
 25. Стец І. А. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 284 «Росинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Комплексний підхід до екологічного виховання дітей дошкільного віку.
 26. Стребна О.В. УКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м.Херсон) Едьютейнмент як актуальна теоретична проблема
 27. Тітаренко С.А. Глухівський НПУ ім. О. Довженка (Україна, м. Глухів). Особливості розвитку евристичного мислення старших дошкільників засобом ТРВЗ-технології. (стаття)
 28. Токарєва Л.Д. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ) Особливості формування ігрової компетентності дитини старшого дошкільника до навчання в школі.
 29. Трифонова Л. М. Дошкільний навчальний заклад №41 «Барвінок» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Віртуальний методичний кабінет як новий інструмент освітнього менеджменту ЗДО.(презентація)
 30. Хартман О.Ю. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Рольова функціональна позиція педагога дошкільної освіти як чинник вибору способів організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
 31. Шевчук А. С. Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Київ – Ізмаїл, Україна). Діяльнісне русло розробки і реалізації освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва» (БКДО, 2021 р.).
 32. Шульга Л. М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування цифрової компетентності педагогів ЗДО: діяльнісний підхід у післядипломній освіті. 
 33. Юрченко О. Е. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).Навчання та розвиток дітей раннього віку разом із батьками.(презентація)