Освіта майбутнього: нові виклики та вектори змін в менеджменті освіти, психології й педагогіці.

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Афанасьєва Т.О., Бабко Т.М., Гревцева Є.О., Кравченко Т.В., Попкова Е.І., Чемодурова Ю.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Освіта майбутнього: нові виклики та вектори змін у менеджменті освіти, психології й педагогіці. (відео-виступ).
 2. Афанасьєва Т.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Особливості розвитку професійної саморегуляції педагогічних працівників.
 3. Бабко Т.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Партнерська інтервізія як складник відкритого освітнього простору педагогічного конкурсного руху.
 4. Барбінова А. В., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Україна, м. Полтава). Розвиток корпоративної культури як системи цінностей підприємства.
 5. Башкова І.В., Комунальний заклад «Балківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області (Україна, с. Балки) Співпраця учасників освітнього процесу в Новій українській школі: практичні управлінські кроки (стендова доповідь).
 6. Білодід Л. І., Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (Україна, м. Бердянськ). Інноваційні підходи до організації студентського самоврядування (з досвіду роботи ВСП «Бердянського коледжу ТДАТУ»).
 7. Вєрозубов О.Г. Вєрозубова Т.Г., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Щодо специфіки створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників.
 8. Вознюк А.В., Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Психолого-організаційні аспекти створення та функціонування  освітніх округів як інноваційних організацій.
 9. Гальчинська Г.О., Маріупольський державний університет (Україна, м. Маріуполь). Зростання ролі SOFT SKILLS в шкільній освіті. Умови розвитку гнучких навичок.
 10. Гарбузова В. М., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Самоосвіта як чинник професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної освіти.
 11. Гревцева Є.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Пріоритетні напрями державної політики у сфері освіти (стаття).
 12. Демченко Н.М, Докучко А.О., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна, м. Ніжин). Застосування інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів  в освіті.
 13. Долга У.І., Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 84 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Стартап як нова форма реалізації творчих проєктів – новий рівень менеджмент-коучингу в сучасній освітній діяльності вчителя (на прикладі викладання технологічних та мистецьких дисциплін).
 14. Дорошенко С.С., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 84 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Організаційно-управлінські аспекти попередження дезадаптації дитини на етапі підготовки до школи.
 15. Жданюк Л.О., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (Україна, м. Полтава). Безпечне середовище закладу освіти: від стін до взаємодії.
 16. Заменягре О.М., Лисицина С.Ю., Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Організація дистанційного навчання. Досвід. Практика.
 17. Землянкіна О.В., Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення англійської мови № 59 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Система роботи практичного психолога з питань формування комфортного освітнього середовища (статя.
 18. Зикіна В.О., Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія» Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Оцінка організації освітніх та управлінських процесів внутрішньої системи забезпечення якості освіти (стаття).
 19. Зінченко О.Я., Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м. Запоріжжя). Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників (стаття).
 20. Іщенко І.В., Педагогічний фаховий коледж Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи удосконалення психолого-педагогічної культури викладача.
 21. Каткова Л.Є., Юдковська В.В., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м. Гуляйполе). Створення безпечного освітнього середовища у закладі: психологічний і управлінський аспекти.
 22. Клименюк Н.В., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Корпоративна культура фахівця як засіб становлення професійно успішної особистості.
 23. Клочкова Н.І., Запорізький ліцей «Альтернатива» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток життєстійкості та копінгу у підлітків на уроках психології.
 24. Кобзєва І.М., Дніпровська філія Університету «Україна»; навчально-методична лабораторія здоров’язберігаючих технологій Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради (Україна, м. Дніпро). Проблема формування готовності студентської молоді до сімейного життя.
 25. Коломоєць Г.А., Барановська Л.М. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Формування мотивації здорового способу життя як напрям морального виховання.
 26. Копитін І.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний механізм методологічного мислення практичного психолога.
 27. Короткова Л. І., Державний навчальний заклад «Вище професійне училище моди і стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Модель професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах освітньо-виробничого кластера (відео-виступ).
 28. Кравченко Т.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Центри професійного розвитку педагогічних працівників як інноваційний механізм управління професійною самореалізацією сучасного педагога.
 29. Кривоніс С.Є., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди та стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників під час підвищення кваліфікації в дистанційному режимі.
 30. Кузнецова О.В., ДНЗ “Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту” (Україна, м. Запоріжжя). Актуальність реалізації елементів дуальної системи навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (презентація).
 31. Кулько О.О., ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» (Україна, м. Запоріжжя). Передумови формування організаційно-правового механізму державного регулювання дистанційної освіти в Україні.
 32. Ласкова Н.О., Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Енергодарської міської ради (Україна, м.Енергодар). Вчительські сесії  як форма розвитку професійної компетентності педагогів.
 33. Ласкова Н.О., Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Енергодарської міської ради (Україна, м.Енергодар). Методичний запит як форма розвитку професійної компетентності педагогічного колективу.
 34. Лисак Г.Г., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток медіаграмотності в роботі практичного психолога закладу освіти.
 35. Ліуш А.М., Державний навчальний заклад «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» (Україна, м. Запоріжжя). «Реалізація дуальної форми здобуття освіти»  (Із досвіду роботи)(презентація).
 36. Луціва О.В., ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Використання хмарних технологій на уроках інформатики в системі професійної освіти.
 37. Мазенков С.С., ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні технології навчання – запорука якісної підготовки молодих спеціалістів.
 38. Макаревич В.М. Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія» Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Полівекторність методичної роботи як концепт якості в закладі загальної середньої освіти.(стаття)
 39. Малина О.Г., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Нейропсихологічні особливості психічної діяльності дітей із затримкою психомовленнєвого розвитку.
 40. Михайлова Л.М., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Сєвєрдонецьк). До питання синергетичного підходу в  професійному розвитку педагога.
 41. Моїсеєв С.О., КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти” (Україна, м. Херсон). Планування проведення уроків фізичної культури у 5-11 класах в умовах дистанційного навчання.
 42. Муращенко О.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Компонентна структура готовності вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів.
 43. Нестерова Ю.В., ВСП «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (Україна, м. Бердянськ)Ділова гра як інтерактивний метод навчання у професійній освіті.
 44. Осипенко С.М., Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей» (Україна, м. Дніпрорудний). Інноваційні підходи в діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти.Здобуття освіти за дуальною формою навчання (відео-виступ).
 45. Панкратова О.Л., Громадська організація «Об’єднання психологів, психотерапевтів та реабілітологів «Відновлення» (Україна, м. Запоріжжя). Модель професійної саморегуляції як інструмент розвитку компетенцій практичного психолога.
 46. Попкова Е.І., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Актуальні питання впровадження елементів дуальної системи навчання в освітній процес.
 47. Ратнікова Л.І., ВСП “Запорізький гідроенергетичний коледж” (Україна, м. Запоріжжя). Освіта майбутнього: нові виклики й вектори змін в менеджменті освіти, психології та педагогіці (презентація).
 48. Родзіна Є.К., Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м. Запоріжжя). Особливості інноваційної діяльності закладів професійно-технічної освіти: психолого-педагогічний та управлінський аспект.
 49. Романовська Д.Д., Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; м. Київ, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України (Україна, м. Чернівці). Розвиток цифрової компетентності фахівців психологічної служби в умовах сьогодення.
 50. Ремех Т.О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ).  Основні завдання громадянської освіти як складника освітньої галузі нового стандарту.
 51. Салата Г.В., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна, м. Київ). Менеджмент когнітивної діяльності студентів закладів вищої освіти в умовах пандемії ковід-19: штрихи до проблеми.
 52. Сєрова Г. В., Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Дидактичне забезпечення навчання учнівської молоді сталого споживання.
 53. Сироватко О М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Нові орієнтири психологічної допомоги з розбудови безпечного освітнього середовища.
 54. Сичова Н.Г., Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м. Запоріжжя). Удосконалення освітнього процесу шляхом використання інтерактивних методів навчання студентів економічних спеціальностей.
 55. Смірнова Л.І., Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційне освітнє середовище – запорука професійної компетентності та конкурентоспроможності випускника коледжу.
 56. Сорока Т.В., Комунальний заклад «Таврійський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області (Україна, місто Токмак). Естетична складова процесу створення безпечного освітнього середовища.
 57. Таран В.О., Національний Університет «Запорізька політехніка» (Україна, м. Запоріжжя),  Мальований М.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Феномен патріотизму в системі освіти  державних службовців України.
 58. Теслюк П.В., Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (Україна, м. Черкаси). Професійний стрес у педагогічній діяльності та його психопрофілактика.
 59. Торовець Є.О., Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (Україна, м. Бердянськ). Значення фахової передвищої освіти у формуванні моральних та професійних якостей майбутніх спеціалістів.
 60. Тупченко В.В., Українська інженерно-педагогічна академія (Україна, м. Харків). Освіта ХХІ століття: нові виклики та вектори змін.
 61. Хамутіннікова Г.І., Акатова Н.І., Ліра О.О. КЗ «Новогорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області (Україна, смт. Новогорівка Михайлівського району Запорізької області). Запровадження педагогіки партнерства як вектор змін в менеджменті освіти, психології та педагогіці Нової української школи (відео-виступ).
 62. Харченко О.В., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Особливості мотивації  майбутніх вчителів природничих дисциплін до професійної діяльності.
 63. Чемодурова Ю.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Створення  безпечного освітнього середовища в школі: психологічний аспект.
 64. Чередниченко І.С., Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (Україна, м. Бердянськ). Заняття-тренінг як інтерактивний метод розвитку пізнавальних інтересів здобувачів освіти в закладі фахової передвищої освіти.
 65. Черкасова Л.В., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (Україна, смт. Балабине Запорізького району Запорізької області). Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. З досвіду роботи Балабинської гімназії  «Престиж».
 66. Черненко В.В., Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку педагогічних працівників в умовах відкритого освітнього простору.
 67. Чорна В.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування професійної компетентності вчителя іноземних мов в умовах неперервної освіти (стаття).
 68. Швидун В.М., Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (Україна, м. Дніпро). Щодо підготовки педагогів до використання педагогічних інновацій у навчальному процесі.
 69. Шинкарук І.В. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луцьк). Інноваційна компетентність як складова безперервного професійного розвитку педагога.