Інклюзивна культура суб’єктів освітнього процесу: інноваційні стратегії формування та розвитку.


ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Авдєєва С.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Основні риси психолого-педагогічного супроводу в інклюзивному закладі освіти.
 2. Аксьонова О.П., Півненко Ю.В.,  Комунальний заклад “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Методика визначення освітнього ефекту проєкту «Перші інклюзивні ігри» (стаття).
 3. Богачова О., Анастасова Н., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Психокорекція емоційних розладів у дітей молодшого шкільного віку засобами терапії піском.
 4. Бучок А. О., Кам’янець-Подільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 18 загального розвитку (Україна, м. Кам’янець-Подільський). Інклюзивна освіта – проблеми та шляхи її вирішення.
 5. Варецька О.В., Марко Н.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Комунікативна компетентність керівника інклюзивно-ресурсного центру.
 6. Волошко Т.В., Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м.Запоріжжя). До проблеми формування інклюзивної культури під час підготовки фахівців з дошкільної освіти.
 7. Горшкова Г. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Формування професійної компетентності вчителів-логопедів в умовах неперервної освіти.
 8. Гуськова М.З., Дошкільне відділення комунального закладу «Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Запорізької обласної ради (Україна, м. Бердянськ). Дидактичні ігри з прищіпками логіко-математичного спрямування (презентація).
 9. Єфименко Т.А., Постол Л.І., Сєйтаблаєва Н.І., Костянтинівський ліцей «Ерудит» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с. Костянтинівка). Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Костянтинівському ліцеї «Ерудит».
 10. Кіріллова А. О.,  Антоненко І. Ю., Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія (Україна, м.Запоріжжя). Соціальний інтелект підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (стаття).
 11. Колодіна Т. В., комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Супровід дітей з розладами аутистичного спектру: досвід Мелітопольського інклюзивно-ресурсного центру.
 12. Комбарова А. О., комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Біленьківської сільської ради (Україна, с. Біленьке, Запорізький район). Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами в освітньому середовищі.
 13. Компанець Н. М., Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України (Україна, м. Київ). Структура управління інклюзивною освітою.
 14. Коробова Н.В., Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Молочанської міської  ради (Україна, м. Молочанськ). Корекція емоційно-вольової сфери дітей за допомогою ігротерапії в умовах інклюзивно-ресурсного центру.
 15. Кузь Г. В., дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради Запорізької області  (Україна, м. Запоріжжя). Система методичного супроводу роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти.
 16. Логвінова О. М., Костянтинівський ліцей «Ерудит» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с. Костянтинівка). Особливості логопедичної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку.
 17. Лоцман О. А. обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Супровід дитини з розладами аутистичного спектра (презентація).
 18. Лоцман О. А., Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Співпраця фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) із батьками дітей з особливими освітніми потребами (презентація).
 19. Мазур В. М., Миколаївський інститут розвитку людини ЗВО Університет «Україна» (Україна, м. Миколаїв). Інноваційні освітні технології як засіб забезпечення  якості підготовки кадрів.
 20. Марко Н. В., Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Співпраця інклюзивно-ресурсного центру з місцевою громадою для забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами (презентація).
 21. Мельник Ю. В., Кам’янець-Подільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 18 загального розвитку (Україна, м. Кам’янець-Подільський). Діяльність вихователя інклюзивної групи в ЗДО.
 22. Мінакова І. В., комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагогів щодо профілактичної роботи в закладах освіти.
 23. Околович О. С., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості професійної компетентності педагогів інклюзивних груп закладу дошкільної освіти.
 24. Остапенко В. В., Кузнецова Н. В., дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 81 «Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Методика Золтана Дьєнеша «Логічні блоки» (презентація).
 25. Переворська О. І., Приходько Т. П., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). Проблема формування комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями.
 26. Поділова О. П., комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Комп’ютерні діагностичні програми для дітей з порушеннями розвитку.
 27. Сечіна О. В., Костянтинівський ліцей «Ерудит» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с. Костянтинівка). Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
 28. Соколова С.О., Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Молочанської міської ради (Україна, м. Молочанськ). Концептуальні засади створення мотиваційної основи мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в умовах інклюзивно-ресурсного центру.
 29. Федоренко М.М., Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Молочанської міської ради (Україна, м. Молочанськ). Корекція емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями інтелектуального розвитку з використанням пісочної терапії.
 30. Шевчук В. М., дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Посмішка Пізнайки» № 12 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Використання інноваційних технологій в логопедичній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
 31. Шиян О.О., дошкільний навчальний заклад «Веселка» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с. Костянтинівка). Дитина з особливими освітніми потребами: акценти в роботі практичного психолога закладу дошкільної освіти.