Нова українська початкова школа: НОВІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Науково-дослідна лабораторія «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти»

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

«НОВА УКРАЇНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА: НОВІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ»
(у дистанційному режимі)
16 – 17 вересня 2021 року

Вітальні слова

Казачук Анатолій

кандидат філософських наук, в.о. ректора Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).

Мельник Олександр

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя)

Рома Оксана

кандидатка педагогічних наук, керівниця освітніхініціатив The LEGO Foundation (Королівство Данія)

Пленарне обговорення

Варецька Олена

докторка педагогічних наук, професорка, проректорка з науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Тема: Академічна свобода вчителя

Гура Тетяна

докторка психологічних наук, професорка, проректорка з наукової роботи та міжнародної діяльності, КЗ «Запорізький обласний інститутпіслядипломної педагогічної освіти» ЗОР

Гура Олександр

 доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя).

Тема: Діяльнісні методи навчання в українській початковій школі: стан та перспективи реалізації

Людмила КОВАЛЬ 

докторка педагогічних наук, професорка Бердянського державного педагогічного університету (Україна, Бердянськ)

Тема: Ціннісні орієнтири професійної освіти: методичний аспект

Мельник Олександр

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя)

Тема: Професійний розвиток вчителя
як умова ефективності освітнього процесу в НУШ

Онопрієнко Оксана

докторка педагогічних наук, завідуюча відділом початкової освіти імені О.Я.Савченко Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м.Київ)

Тема: Нова українська початкова школа і нові виклики сьогодення

Мурзалинова Алма

доктор педагогических наук, профессор, директор

Альмагамбетова Лейла

кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе

Уалиева Назым

доктор PhD кафедры «Теория и методика начального и дошкольного образования» , Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (Петропавловск, Казахстан)

Тема: IT-компетентность педагогов как основа непрерывного профессионального развития

Скворцова Світлана

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри математики та методики її навчання ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (Україна, м.Одеса)

Тема: Нова українська школа: методична компетентність учителя

Created by ONMCIO © 2021 ZOIPPO