Нова українська початкова школа: НОВІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Науково-дослідна лабораторія «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти»

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

«НОВА УКРАЇНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА: НОВІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ»
(у дистанційному режимі)
16 – 17 вересня 2021 року

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Аксьонова О.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Про «методичні рудименти» уроку з фізичної культури в Новій українській школі.
 2. Андрющенко О.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Оновлення змісту курсів підвищення кваліфікації з метою розвитку рефлексивних умінь учителів початкової школи.
 3. Бикова Т.Б., Педагогічний коледж комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Урахування особливостей сучасних здобувачів освіти у професійній підготовці майбутніх учителів.
 4. Ванжула С.В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради (Україна, м. Одеса). Неперервний професійний розвиток вчителя як умова успішності його професійної діяльності.
 5. Васильєва О.А., Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна, м. Ізмаїл). Інноваційні підходи в професійній підготовці майбутніх учителів у ЗВО .
 6. Власенко Є.В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, м. Слов’янськ). Готовність учителя мистецтва Нової української школи до розвитку медіакомпетентності молодших школярів.
 7. Гаврілова Л.Г., ДНВЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, м. Слов’янськ ), Хмарна Л.В., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Краматорськ). Педагогічні умови формування медіаграмотності вчителів мистецьких дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти.
 8. Герасимова О.А., Педагогічний фаховий коледж комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Особистісне зростання педагога та профілактика його професійного та емоційного вигорання.
 9. Гуркова Т.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід учителів початкових класів у процесі підготовки до реалізації діалогового навчання в умовах післядипломної освіти.
 10. Зубцова Ю.Є., Пашинська Т.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Вплив учителя початкових класів на формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.
 11. Ілійчук Л.В., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна, м. Івано-Франківськ). Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх фахівців.
 12. Іщенко І.В., Педагогічний фаховий коледж Хортицької національної академії (Україна, м. Запоріжжя). Удосконалення професійних компетентностей учителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти.
 13. Капінус Н.О., Макарова Л. М., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Краматорськ). Використання проєктної технології у професійному розвитку педагогічних працівників Донеччини в контексті стратегії області «Навчання впродовж життя».
 14. Клехо О.В., Комунальний заклад вищої освіти Волинської обласної ради «Луцький педагогічний коледж» (Україна, м. Луцьк ). Особливості підготовки майбутнього вчителя інформатики в умовах Нової української школи.
 15. Коваль Г.В., Біленьківська загальноосвітня школі І-ІІІ ступенів (Україна, с. Біленьке). Методика організації та застосування online-тестування в початковій школі.
 16. Крупіна Л.В., Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (Україна, м. Кременчук). Сучасні вектори розвитку закладів вищої освіти.(презентація)
 17. Ліпчевська І. Л., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Мова візуальної комунікації у початковій освіті.
 18. Літянська О.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Академічна свобода вчителя Нової української школи.
 19. Мельник О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Зміст та технології розвитку професійних компетентностей учителів початкових класів Нової української школи.
 20. Мельник С.А., Чуркіна В.Г., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Теорія соціального навчання та концепція самоефективності Альберта Бандури.
 21. Михайлова Л.М., Луганський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Сєвєродонецьк). Розвиток критичного мислення вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти.
 22. Мостова Т.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Емпіричне дослідження професійної фрустрованості вчителів початкових класів в умовах реформування освіти. 
 23. Непийвода Д.О., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Гейміфікація як метод навчання англійської мови учнів початкової школи в дистанційних умовах.
 24. Нікулочкіна О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Сучасний учитель початкових класів очима дітей і батьків.
 25. Олійник І.В., Пальчик К.Є., Педагогічний фаховий коледж Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально — реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Академічна свобода вчителя початкової школи.
 26. Пальчик К.Є., Дегтяренко А.О., Науковий ліцей Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально — реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Учитель Нової української початкової школи: трудові функції та професійні вимоги.
 27. Петрик О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Управління процесом сприймання молодшими школярами медіатекстів.
 28. Покрова С.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток оцінювальної компетентності вчителів початкових класів як педагогічна проблема.
 29. Полонська Т.К., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Готовність учителя іноземної мови до формування критичного мислення в учнів Нової української школи.
 30. Редько В.Г., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Психолого-педагогічні чинники впливу на компетентнісно орієнтований зміст навчання іноземної мови у початковій школі.
 31. Рубленко В. М., Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Маріупольської міської ради Донецької області (Україна, м. Маріуполь). Неперервний професійний розвиток учителя як умова успішності його професійної діяльності.
 32. Скірко Г.З., Юрченко Т.Л., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної творчої діяльності.
 33. Сущенко Л.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Самоорганізація професійної діяльності вчителя початкових класів як основа його саморозвитку.
 34. Фаст О. Л., Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради (Україна, м. Луцьк). Інтеграція українознавчих студій у зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
 35. Хаустова О.В.,Запорізький обласний інститут післядипломної освіти (Україна, Запоріжжя). Активізація творчого мислення вчителя в післядипломному освітньому процесі.
 36. Черезова І.О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Психологічні аспекти професійного іміджу сучасного вчителя початкової школи.
 37. Чорна Г. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Наступність дошкільної та початкової освіти у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Created by ONMCIO © 2021 ZOIPPO