Наказ в.о. ректора № 272 від  26   вересня  2017 року про створення центру.

Положення

План роботи

Звіт про роботу

Обласний науково-методичний центр інформатизації освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР було створено наказом в.о. ректора № 272 від 26 вересня 2017 року. 

    Згідно Положення про ОНМЦО, затвердженого вченою радою Інституту (протокол № 4 від 26 вересня 2017 року), центр є структурним підрозділом ЗОІППО, що здійснює науково-методичне керівництво та координацію діяльності районних/міських відділів освіти, методичних кабінетів, центрів інформатизації, закладів освіти, учасників освітнього процесу області з метою реалізації завдань в галузі інформатизації; науково-методичний, організаційний супровід реалізації проектів та конкурсів Міжрегіонального, Всеукраїнського та регіонального рівнів в галузі ІКТ; розробку, науково-методичний і організаційний супровід дистанційного навчання Інституту; підтримку веб-ресурсів Інституту та взаємодію з веб-ресурсами підрозділів, розвиток єдиного інформаційного освітнього простору Інституту і Запорізького регіону в цілому. 

Мета діяльності центру інформатизації освіти: науково-методичний, технічний, інформаційний супровід інформатизації освіти Запорізької області, розробка і впровадження програмно-технічних засобів, методик та заходів, направлених на імплементацію сучасних інформаційно-комунікаційних технологій до процесів освіти регіону, а також управління та науково-методичної діяльності Інституту.

Основні завдання центру:

 • Забезпечення науково-методичного та інформаційного супроводу інформатизації освіти регіону.
 • Забезпечення методичної підтримки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність закладів освіти та відділів (управлінь) освіти Запорізької області, підрозділів Інституту.
 • Науково-методичний супровід використання технологій електронного (дистанційного) навчання в навчальних закладах Запорізької області.
 • Координація та участь у державних та регіональних освітніх проектах, програмах, експериментах в галузі ІКТ в Запорізькій області.
 • Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору Запорізької області.
 • Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес Запорізької області.
 • Розвиток інформаційно-ресурсної, науково-методичної та програмно-технічної бази Інституту.
 • Підтримка засобів дистанційного навчання інституту.

Науково-дослідна тема, над якою працює центр інформатизації освіти:

Формалізація і подання знань. Застосування математичних методів та моделей подання знань в області інформатизації освіти.

Напрями подальшої роботи колективу підрозділу: 

 • імплементація сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій до процесів освіти, управління, науково-методичної діяльності Інституту;
 • участь у заходах спрямованих на автоматизацію документообігу в межах Інституту;
 • оновлення комп’ютерної техніки;
 • упровадження нових тренінгів;
 • розвиток нових Всеукраїнських / обласних проєктів.