Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

«РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ, ІННОВАЦІЇ»

(у режимі інтернет-конференції)

10-11 листопада 2021 року

Вітальні слова

АНАТОЛІЙ КАЗАЧУК

кандидат філософських наук, в.о. ректора Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).

ТЕТЯНА ГУРА

докторка психологічних наук, професорка, проректорка з наукової роботи та міжнародної діяльності, КЗ «Запорізький обласний інститутпіслядипломної педагогічної освіти» ЗОР

ЛІЛІЯ ВАСИЛЬЧЕНКО,

кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).

СЕРГІЙ ЯРИМБАШ,

кандидат технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і виховання студентів, в.о. ректора Запорізького національного університету «Запорізька політехніка» (Україна, м. Запоріжжя)

ІГОР БОГДАНОВ,

доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України, ректор Бердянського державного педагогічного університету (Україна, м. Бердянськ)

ВІТАЛІЙ ХОМЕНКО,

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (Україна, м. Бердянськ)

НАТАЛІЯ ЛЄВІНА,

директорка позашкільного
навчального закладу «Центр
науково-технічної творчості
молоді «Політ»

Пленарне обговорення

ДМИТРО ФРОЛОВ,

 кандидат сільськогосподарських наук, завідувач науково-дослідної лабораторії «Метапредметні засади забезпечення якості шкільної природничої освіти», старший викладач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради  (Україна, м. Запоріжжя).

Тема: Діяльність науково-дослідної лабораторії «Метапредметні засади забезпечення якості шкільної природничої освіти».

ЛІЛІЯ ВАСИЛЬЧЕНКО,

кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).

Тема: Стан запровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» у профільну школу закладів освіти Запорізького регіону

ТЕТЯНА ЗАСЄКІНА,

докторка педагогічних наук, заступниця директора з науково-експериментальної роботи, провідна наукова співробітниця відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ).

Тема: Цілісна система освіти для 5-6 класів Нової української школи

АНДРІЙ ДАВИДЕНКО,

доктор педагогічних наук, професор кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів)

Тема: STEM: це новація, інновація чи відновлення того, що вже було раніше?

ДМИТРО ПОКРИШЕНЬ,

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно- комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів)

Тема: STEM – освіта як шлях до розвитку країни.

АНДРІЙ АНДРЄЄВ,

доктор педагогічних наук, доцент, професор   кафедри, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя), зі співавторами.

Тема: Методичний аналіз проведення тренінгів з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики у Запорізькому національному університеті

ДАРІЯ БІДА,

кандидатка педагогічних наук, Заслужена учителька України, доцентка кафедри педагогіки Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, виконавча директорка Інституту «Львівський інститут освіти».

Тема: НУШ: готовність системи освіти до переходу на наступний рівень

ВІКТОР ШЕВЧЕНКО,

кандидат військових наук, доцент, професор кафедри авіаційного пошуку і рятування Інституту державного управління в сфері цивільного захисту (Україна, м. Київ).

Тема: Реалії дистанційної освіти в умовах пандемії

Created by ONMCIO © 2021

Our Visitors

002912
Users Today : 0
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 8
Users Last 30 days : 51
Users This Month : 39