Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах Нової української школи

  1. Orosová R., Petríková K., Starosta V. Reflexia činnosti učiteľa a študenta v priebehu etáp vyučovacej hodiny (Slovenská republika, Košicе)
  2. Барліт О.О., Барліт А.Ю. Булінг в освітньому середовищі: регулювання проблеми в Україні на законодавчому рівні (Україна, м.Запоріжжя; Польща, м.Вроцлав)
  3. Бутченко Т.І. Соціально-проектна компетентність педагогів (Україна, м.Запоріжжя)
  4. Журавель Н.М. Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики (Україна, Запорізька область, с.Миколай-Поле)
  5. Науменко М.П., Попкова Е.І. Особливості адаптації педагогів до умов Нової української школи (Україна, м.Запоріжжя)
  6. Сироватко О.М. Розвиток професійної компетентності педагогів щодо формування рис характеру та соціальної поведінки здобувачів освіти в умовах Нової української школи (Україна, м.Запоріжжя)
  7. Староста В.І., Гасинець Я.С. Навчальна конференція у контексті підготовки майбутніх учителів (Україна, м.Ужгород)