Тематичні напрями

Метою конференції є об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку системи неперервної педагогічної освіти.

До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних закладів післядипломної педагогічної освіти, працівники методичних служб, керівники закладів освіти, учителі, працівники психологічної служби системи освіти, інші зацікавлені особи.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Формальна та неформальна післядипломна педагогічна освіта в умовах диверсифікації;
  • Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах Нової української школи;
  • Нова українська початкова школа: здобутки, виклики, перспективи розвитку;
  • Трансформація природничої освіти профільної школи: сучасний стан та перспективи;
  • Дошкільна освіта та передшкільна підготовка дитини у світлі концепції Нової української школи;
  • Цифровізація освіти: стратегія, напрями, шляхи впровадження;
  • Нова українська школа – новий формат менеджменту та психології освіти;
  • Мультилінгвальний простір сучасної освіти: досягнення та особливості розвитку;
  • Здоров’яцентрована дидактична система сучасного закладу освіти.