Місяць: Травень 2019

Круглий стіл

З метою об’єднання зусиль вчених та практиків різних регіонів країни щодо досвіду та перспектив розвитку професійної компетентності педагога-новатора в умовах моделювання авторських шкіл України на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 було проведено круглий стіл з теми: «Розвиток професійної компетентності педагога-новатора в умовах моделювання авторської школи».
Модератор заходу: Курінна А.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін, науковий керівник експериментальної та інноваційної діяльності ЗБЛ № 99.
97 учасників заходу (науковці, викладачі, науково-педагогічні та педагогічні працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти, ВНЗ) прийняли участь у обговоренні важливих питань сучасної освіти: авторська школа як педагогічний феномен нового сторіччя; професійна мобільність викладача: освіта протягом життя; розвиток професійної компетентності педагога-новатора в умовах моделювання авторської школи: досвід та перспективи; педагогіка партнерства як головна умова розвитку професійної компетентності педагога-новатора; застосування стратегій методики CLIL у навчанні іноземних мов та предметів природничого циклу в контексті впровадження багатомовної моделі навчання; навчання історії в полікультурній багатомовній аудиторії; тенденції розвитку медіаосвітнього шкільного простору в умовах авторської моделі закладу; СQ і ЕQ – запорука успіху особистості в умовах впровадження Нової української школи та авторської моделі «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення».Педагоги упродовж зустрічі мали можливість відвідати майстер-класи та уроки за технологією CLIL: майстер-клас «Французька за 15 хвилин» – Земляна І.М., учитель французької мови ЗБЛ №99; урок біології «Дещиця солі в морі інформації» (німецька мова) – Дєнєжкіна А.В., учитель біології; Сафонова Ю.С., учитель німецької мови; урок психології «Технології вирішення проблем для розв’язання конфліктів» (англійська мова) – Компанієць Т.О., учитель англійської мови ЗБЛ № 99; Волкова І.О., практичний психолог; урок географії «Населення України» (англійська мова) – Шматко С.В., учитель географії; Алексєєнко Ю.С., учитель англійської мови.

Круглий стіл

У рамках V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції відбувся круглий стіл «Інтеграція як умова підвищення якості сучасної природничо-математичної освіти».
У роботі круглого столу прийняли участь Фіцайло С.С., заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН України та Засєкіна Т.М., к.пед.н., доцент, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, керівник експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки».
Метою заходу було підведення підсумків першого року експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки» в закладах освіти Запорізького регіону та України в цілому.
В обговоренні результатів експерименту прийняло участь 51 представник закладів середньої загальної освіти, учасників експерименту та тих, хто планують розпочати викладання інтегрованого курсу «Природничі науки» з вересня 2019 року. Досвідом запровадження інтегрованого курсу поділилися Мєркіна А.Л., директор Запорізької гімназії № 45 та Бабенко Т.П., заступник директора Запорізької спеціалізованої школи I-III ступенів № 100, викладачі природничих предметів – учасники експерименту.

17 травня 2019 року в рамках проведення V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» кафедрою дошкільної освіти в аудиторії №46 КЗ «ЗОІППО» ЗОР проведено очні заходи, а саме: панельна дискусія з теми «Цінності дошкільної освіти: міжнародний та вітчизняний досвід і наукові пошуки»; майстер-клас: «Інклюзивна освіта в сучасній дошкільній освіті: проблеми і можливості».

Круглий стіл

В межах V ювілейної науково-практичної конференції “Неперервна освіти нового сторіччя: досягнення та перспективи” 17 травня 2019 року проведено засідання круглого столу з проблеми “Системний підхід до розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інформаційного суспільства”.
В ході засідання розглянуто питання, що запропоновані для обговорення: вплив Інтернету на розвиток особистості і громадянського суспільства України, формування компетентності особистості для осмислення інформаційно-віртуальної реальності як значущої складової сучасного життя, розвиток компетентностей сучасного педагога (інструментальних, соціальних, психологічних, педагогічних тощо) як активного суб’єкту інформаційно-віртуального простору, формування готовності педагога щодо компетентної оцінки позитивних та негативних впливів Інтернету на молодь та суспільство взагалі, формування м’яких навичок (soft skills), що додаються в Новій українській школі.
В обговорені брали участь: д. філос. н., доцент, завідувач обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти Подмазін С.І., старші викладачі кафедри теорії та методики виховання: к. п.н., доценти Барліт О.А., Сібіль О.І., Олійник Ю.І., к. соціол. н. Могілевська В.М., ст.викладач кафедри андрагогіки Попкова Е.І. Присутніх на засіданні круглого столу – 11 осіб.

Круглий стіл

17 травня 2019 року на базі ЗОІППО відбувся круглий стіл із проблеми «Навчання української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку цифрового освітнього середовища».
Модератор: Галина Корицька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін.
Обговорено проблеми моделювання уроку української мови за діяльнісного підходу, визначено основні його складові, випробувано прийом “кульбаби”. До роботи “круглого столу” долучилися вчителі української мови та літератури Запорізького краю: члени творчої групи “Моделювання уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку цифрового середовища” та регіонального інноваційного освітнього проекту «Хмаро-орієнтоване освітнє середовище навчання української мови учнів». У подарунок філологині  отримали посібник з авторством Ніни Голуб та Людмили Галаєвської.

Майстер-клас

17 травня 2019 р. на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР пройшов Майстер-клас «Упровадження методики CLIL в освітній процес із метою підвищення якості знань учнів з іноземної мови». Тренери: Берегова О.А., к.філол.н., доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР, Маслобоєва О.В., вчитель англійської мови, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Запорізької міської ради Запорізької області.
Питання які були розглянуто: удосконалення вмінь та навичок вчителів використання методики CLIL, планування та організація навчального матеріалу, розуміння учнів, оцінювання навчальних досягнень учнів. Учасники майстер-класу: 20 вчителів іноземних мов Запорізького регіону.