Круглий стіл

В межах V ювілейної науково-практичної конференції “Неперервна освіти нового сторіччя: досягнення та перспективи” 17 травня 2019 року проведено засідання круглого столу з проблеми “Системний підхід до розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інформаційного суспільства”.
В ході засідання розглянуто питання, що запропоновані для обговорення: вплив Інтернету на розвиток особистості і громадянського суспільства України, формування компетентності особистості для осмислення інформаційно-віртуальної реальності як значущої складової сучасного життя, розвиток компетентностей сучасного педагога (інструментальних, соціальних, психологічних, педагогічних тощо) як активного суб’єкту інформаційно-віртуального простору, формування готовності педагога щодо компетентної оцінки позитивних та негативних впливів Інтернету на молодь та суспільство взагалі, формування м’яких навичок (soft skills), що додаються в Новій українській школі.
В обговорені брали участь: д. філос. н., доцент, завідувач обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти Подмазін С.І., старші викладачі кафедри теорії та методики виховання: к. п.н., доценти Барліт О.А., Сібіль О.І., Олійник Ю.І., к. соціол. н. Могілевська В.М., ст.викладач кафедри андрагогіки Попкова Е.І. Присутніх на засіданні круглого столу – 11 осіб.
Updated: 24.04.2021 — 19:15