День: 21.05.2019

Круглий стіл

З метою об’єднання зусиль вчених та практиків різних регіонів країни щодо досвіду та перспектив розвитку професійної компетентності педагога-новатора в умовах моделювання авторських шкіл України на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 було проведено круглий стіл з теми: «Розвиток професійної компетентності педагога-новатора в умовах моделювання авторської школи».
Модератор заходу: Курінна А.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін, науковий керівник експериментальної та інноваційної діяльності ЗБЛ № 99.
97 учасників заходу (науковці, викладачі, науково-педагогічні та педагогічні працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти, ВНЗ) прийняли участь у обговоренні важливих питань сучасної освіти: авторська школа як педагогічний феномен нового сторіччя; професійна мобільність викладача: освіта протягом життя; розвиток професійної компетентності педагога-новатора в умовах моделювання авторської школи: досвід та перспективи; педагогіка партнерства як головна умова розвитку професійної компетентності педагога-новатора; застосування стратегій методики CLIL у навчанні іноземних мов та предметів природничого циклу в контексті впровадження багатомовної моделі навчання; навчання історії в полікультурній багатомовній аудиторії; тенденції розвитку медіаосвітнього шкільного простору в умовах авторської моделі закладу; СQ і ЕQ – запорука успіху особистості в умовах впровадження Нової української школи та авторської моделі «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення».Педагоги упродовж зустрічі мали можливість відвідати майстер-класи та уроки за технологією CLIL: майстер-клас «Французька за 15 хвилин» – Земляна І.М., учитель французької мови ЗБЛ №99; урок біології «Дещиця солі в морі інформації» (німецька мова) – Дєнєжкіна А.В., учитель біології; Сафонова Ю.С., учитель німецької мови; урок психології «Технології вирішення проблем для розв’язання конфліктів» (англійська мова) – Компанієць Т.О., учитель англійської мови ЗБЛ № 99; Волкова І.О., практичний психолог; урок географії «Населення України» (англійська мова) – Шматко С.В., учитель географії; Алексєєнко Ю.С., учитель англійської мови.

Круглий стіл

У рамках V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції відбувся круглий стіл «Інтеграція як умова підвищення якості сучасної природничо-математичної освіти».
У роботі круглого столу прийняли участь Фіцайло С.С., заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН України та Засєкіна Т.М., к.пед.н., доцент, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, керівник експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки».
Метою заходу було підведення підсумків першого року експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки» в закладах освіти Запорізького регіону та України в цілому.
В обговоренні результатів експерименту прийняло участь 51 представник закладів середньої загальної освіти, учасників експерименту та тих, хто планують розпочати викладання інтегрованого курсу «Природничі науки» з вересня 2019 року. Досвідом запровадження інтегрованого курсу поділилися Мєркіна А.Л., директор Запорізької гімназії № 45 та Бабенко Т.П., заступник директора Запорізької спеціалізованої школи I-III ступенів № 100, викладачі природничих предметів – учасники експерименту.