Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

Інформатизація освіти

Постанови ВРУ
Постанови КМУ
Накази Міністерств

Наказ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 року №1207 “Про вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади. Формат електронного документообігу”

Наказ Міністерство юстиції України від 01.11.2012 року №1600/5 “Про затвердження Порядку роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронно цифрового підпису”

Електронні підручники

Дистанційне навчання

Закон України №1556-VII від 01.07.2015 Про вищу освіту

Наказ МОН №40 від 21.01.2004 Про затвердження Положення про дистанційне навчання

Наказ МОН №466 від 25.04.2013 Про затвердження Положення про дистанційне навчання

Наказ МОН №761 від 14.07.2015_ Про затвердження Змін до Положення про дистанційне начання

Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів

Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання