Кафедра теорії та методики виховання

Позашкільна освіта є невід’ємним складником української системи освіти. Сучасні вимоги фахової педагогічної освіти сконцентровані не тільки на озброєнні вчителів предметними практичними уміннями, які удосконалюються в процесі професійної діяльності. Володіння тільки традиційними педагогічними прийомами і технологіями обмежує творчий потенціал вчителя, що згодом може негативно вплинути на рівень усієї освітньої системи. Інтеграція академічних і новітніх технологій стимулює розвиток сфери почуттів, естетичного смаку, розуму і творчих сил, – тобто загальний фаховий рівень педагога.

Мета тренінгу полягає у набутті навичок формування міжпредметних компетенцій вихованців в роботі з інструментами сучасних мистецьких технологій. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є уміння розробки навчально-творчих завдань, забезпечення дидактичними та методичними матеріалами освітнього процесуПозашкільна освіта є невід’ємним складником української системи освіти. Сучасні вимоги фахової педагогічної освіти сконцентровані не тільки на озброєнні педагогічних працівників позашкілля предметними практичними вміннями, які удосконалюються в процесі професійної діяльності. Інтеграція академічних і новітніх технологій стимулює розвиток сфери почуттів, естетичного смаку, розуму і творчих сил, – тобто загальний фаховий рівень акомпаніатора.

Основною метою художньо-естетичного напряму позашкільної освіти є формування компетентностей особистості у процесі опанування художньо- естетичною творчістю, формування пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей у дітей та молоді.

Музичне мистецтво виникло та розвинулось як обов’язкова складова культури людства. Сучасне музичне мистецтво віддзеркалює розвиток суспільства, тому в своєму арсеналі має як традиційні (академічні) так і найсучасніші технології. Саме їх інтеграційне застосування дозволяє сучасним музикантам по-новому сформулювати, осягнути і реалізувати будь-які творчі завдання, побачити нові творчі перспективи.