Кафедра реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя

Актуальність освітньо-професійної програми обумовлена сучасними тенденціями, які відбуваються в освіті, в галузі «Здоров’я та фізична культура», в теорії та методиці фізичного виховання. Заснована на таких позиціях:

1)     Нова генерація України зростає та розвивається в сучасному інформаційному просторі. Статистичні данні свідчать про негативну динаміку в різних показниках здоров’я учнів. Підростаюче покоління учнів потребує від освітян сучасних і ефективних підходів до навчання та виховання.

2)     У Концепції «Нової української школи» наголошується, що школа має навчити дітей використовувати знання і вміння, отримані в процесі навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій. Тому заняття фізичною культурою повинні увійти до звички школяра. Важливо вчити школярів як навчатися все життя, поєднувати нові знання зі старими, трансформувати цей освітній багаж у власну життєдіяльність на засадах активного свідомого існування в соціумі.

3)     Ознайомлення з результатами аналізу уроків фізичної культури, які були проведені вчителями фізичної культури ЗНЗ Запорізької області в межах участі в Конкурсах,  дозволило виокремити певні негативні аспекти в методиці уроку, серед яких: низька моторна щільність уроку; авторитарні підходи до навчання учнів; багата кількість видів діяльності учнів; використання примітивних рухових дій учнів; порушення вимог до регулювання фізичного навантаження учнів різних типологічних груп; маніпулювання учнями.

Таким чином, Програма спрямована на озброєння вчителів фізичної культури інструментарієм у контексті подолання таких суперечностей:

-        традиційний арсенал методів навчання з фізичної культури не співвідноситься з сутнісним змістом вимог до сучасного уроку з фізичної культури, які зазначені в пояснювальній записці навчальної програми (2018 р.);

-        традиційна методика уроку фізичної культури не дозволяє працювати на засадах принципів компетентнісно орієнтованої освіти;

-        традиційна методика навчання учнів на уроках з фізичної культури, яка заснована на принципах тренування та спрямована на досягнення певного рівня фізичної підготовленості, не відповідає особливостям сучасного розвитку та життя дітей і підлітків - представників нового покоління.