Розділ електронних курсів з фаху кафедри.

Змістовне наповнення занять на дистанційних курсах підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання та курсу «Технології» спрямовано на поглиблення та закріплення теоретичних фахових знань, формування практичних вмінь та навичок, пов’язаних з педагогічною та методичною діяльністю, а також реалізацією ефективних методів навчання й виховання здобувачів освіти, розширення методичного арсеналу вчителів, збагачення їх творчого потенціалу.

Слухачі під час навчання знайомляться з визначення конкретних цілей вивчення трудового навчання та курсу «Технології», а також змісту відповідного навчального предмета та освітньої галузі, його компетентністним потенціалом, вчитель опановує практику використання найбільш раціональних методів і організаційних форм навчання, спрямованих на досягнення поставлених цілей шкільного курсу; слухачам надаються рекомендації щодо застосування засобів навчання в практиці роботи вчителя.