Слухачі тренінгу ознайомляться з можливостями сучасного цифрового обладнання, набудуть теоретичних знань та отримають практичні навички використання цифрового обладнання в навчальному процесі на засадах STEM-освіти.