Мета тренінгу

Сприяти підвищенню професійної компетентності педагога, який викладає предмет "Фізична культура" за Концепцією Нової української школи:Мета тренінгу:

  • інформування та набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та умінь;
  • опанування новою технологією у професійній сфері.

Завдання тренінгу:

Показники програмних результатів тренінгу

Цінності та ставлення: бути орієнтованим на збагачення власного педагогічного інструментарію.