Мета тренінгу «Основи комп’ютерного тестування» є формування у педагогів практичних навичок розробки тестів з використанням комп’ютерних програм та аналізу отриманих даних за їх допомогою.

Курс орієнтований на педагогічних працівників будь-яких спеціальностей