Мета курсу – надання вчителям інформатики базових теоретичних знань та практичних навичок з основ проектування баз даних та застосування програмних систем для їх створення і ведення.